Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, October 26, 2021
 
Công ty Điện lực Tuyên Quang với kế hoạch giảm tổn thất điện năng 5 năm giai đoạn 2016-2020
 
2020-11-20 08:56:19

Giảm tổn thất điện năng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nói chung và Công ty Điện lực Tuyên Quang (PC Tuyên Quang) chú trọng thực hiện. Điều này đã được thể hiện rõ ràng bằng các chương trình giảm tổn thất hàng năm. Trong suốt những năm qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã đưa ra những định hướng và triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm mục tiêu để giảm tổn thất điện năng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng điện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tăng trưởng phụ tải trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã tập trung nỗ lực giảm tổn thất điện năng từ 9,75% về 7,5% (năm 2016: 9,75%; năm 2017: 8,9%; năm 2018: 8,2%; năm 2019: 7,5%). Năm 2020, Công ty được giao chỉ tiêu 6,8%. Thực hiện lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 7,13% và đang cao hơn kế hoạch giao 0,33%. Trong các tháng cuối năm, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu tổn thất điện năng được Tổng Công ty giao.

Để có thể hoàn thành kế hoạch giảm tổn thất điện năng, Công ty Điện lực Tuyên Quang phải đối mặt với rất nhiều thách thức đó là đường dây trung và hạ thế dài: chiều dài trung bình của đường dây 35kV trên 35km, chiều dài trung bình đường dây hạ thế của TBA trên 3,3km. Không chỉ vậy, tiết diện dây dẫn ở một số khu vực nhỏ, đường dây hạ thế khu vực nông thôn nhiều khu vực bị xuống cấp chưa được cải tạo, nâng cấp đồng bộ. Thêm nữa, địa bàn quản lý rộng với 100% xã, phường và trên 98% thôn bản có điện lưới quốc gia, cùng địa hình phức tạp với nhiều đồi núi cao, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa với giao thông còn chưa phát triển nên công tác quản lý vận hành, kinh doanh còn nhiều khó khăn. Các mạch vòng trung áp liên thông giữa các TBA 110kV; giữa các TBA trung gian 35/10kV năng lực còn hạn chế, không bảo đảm chất lượng điện áp và tổn thất điện năng khi chuyển phương thức cấp điện hỗ trợ.

Đối mặt với những khó khăn như vậy, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, triệt để thực hiện trong năm 2019 để giảm tổn thất về trước 1 năm kế hoạch giai đoạn 2016-2020:

Bằng việc áp dụng công nghệ mới trong công tác quản lý vận hành như: vệ sinh cách điện bằng máy rửa sứ hotline, kiểm tra lưới điện bằng camera nhiệt, kiểm tra đầu cáp trung áp bằng thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ PD đã góp phần giảm thời gian cắt điện, phát hiện những tồn tại sớm để phòng ngừa sự cố.

Tập huấn sử dụng thiết bị đo đầu cáp PD cho CBCNV PC Tuyên Quang

Hoàn thành các công trình Đầu tư xây dựng mới (ĐTXD), Sửa chữa lớn (SCL), Sửa chữa thường xuyên (SCTX). Trong năm 2019, hàng loạt công trình ĐTXD mới với quy mô: cấy thêm 46 TBA phân phối; xây dựng mới 37,17km đường dây trung áp, cải tạo và xây dựng mới 34,65km lưới điện hạ áp, đã được thực hiện, với tổng mức đầu tư 47,74 tỷ đồng. Công trình SCL lưới điện năm 2019 thực hiện hoàn thành 65/66 đầu điểm. Không chỉ vậy, PC Tuyên Quang đã thực hiện 60 phương án SCTX trọng tâm sửa chữa cải tạo nâng tiết diện đường dây 0,4kV và cải tạo nâng cấp lưới 1 pha 0,22kV tại các TBA có tổn thất điện năng cao bằng sử dụng vật tư thu hồi và nguồn vốn chi phí giá thành năm 2019 để giảm tổn thất điện năng.

 Tăng cường công tác quản lý vận hành: Đối với lưới điện cao thế, PC Tuyên Quang đã kiểm tra rà soát xác định được nguyên nhân tổn thất của lộ đường dây 110kV 174 Bắc Quang-173 trạm 220kV Tuyên Quang do truyền tải hộ các nhà máy Thủy điện khu vực Hà Giang (tháng cao điểm nhất là tháng 7 truyền tải hộ các nhà máy Thủy điện khu vực Hà Giang và Thủy điện Chiêm Hóa về trạm 220kV Tuyên Quang là 65,08 triệu kWh, tổn thất đường dây này là 6,88%). Đối với lưới trung, hạ áp Công ty điện lực Tuyên Quang đã tập trung mọi nguồn lực để tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện như: phát dọn hành lang, xử lý tiếp xúc, cân đảo pha, hoán đổi luân chuyển MBA, vệ sinh cách điện. Công tác giảm tổn thất các TBA phân phối có tổn thất > 10%: Tổng số TBA có tỷ lệ tổn thất điện năng ≥ 10% là 166 trạm, kết quả sau thực hiện giảm tổn thất các TBA có tổn thất cao trên 10% đạt vượt mức kế hoạch giao là 5 TBA.

Công nhân đội rửa sứ Hotline tiến hành vệ sinh thiết bị trạm biến áp tại huyện Na Hang

Cùng với đó sang năm 2020, PC Tuyên Quang đã đưa ra các giải pháp trọng tâm để giảm tổn thất điện năng. Cụ thể trong công tác tổ chức, quản lý đã phân giao nhiệm vụ trong việc tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật cho các lộ đường dây và TBA, để làm cơ sở cho việc giao khoán chỉ tiêu tổn thất điện năng đến từng tổ (đội) sản xuất và công nhân nhận khoán, xét thi đua hàng tháng, gắn liền thưởng của các cá nhân theo chỉ tiêu tổn thất điện năng.  

Đối với các giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật, duy trì công tác tính toán tổn thất điện năng kỹ thuật lưới điện trung, hạ áp sau TBA mỗi tháng 01 lần bằng phần mềm Smart_Simulator. Duy trì công tác kiểm tra, phúc tra phát dọn hành lang lưới tuyến, cân đảo pha, xử lý tiếp xúc, vệ sinh cách điện, hoán đổi luân chuyển MBA, kiên quyết không để tình trạng MBA vận hành non tải, quá tải, căn chỉnh hộp công tơ, thay thế cột tre, cột gỗ bằng cột bê tông. Thực hiện tốt công tác thí nghiệm định kỳ và công tác thí nghiệm đánh giá chất lượng vật tư thiết bị thuộc các công trình đầu tư xây dựng mới, SCL, SCTX trước khi đưa vào vận hành, không còn TBA phân phối có tỷ lệ tổn thất > 10%. Sử dụng nguồn vốn chi phí giá thành, vật tư thiết bị thu hồi của các công trình SCL để thực hiện các phương án SCTX cải tạo nâng cấp tiết diện dây lưới điện 0,4kV và từng bước nâng cấp xóa bỏ lưới điện 1 pha tại các TBA có tổn thất điện năng cao.

Công nhân Điện lực Chiêm Hóa thực hiện phát dọn hành lang lưới điện

Công tác vận hành lưới điện, đảm bảo phương thức vận hành tối ưu, có tỉ lệ tổn thất điện năng thấp nhất. Đảm bảo các thông số vận hành như điện áp, Cosφ của lưới điện 35kV và 10kV ở mức tối ưu, hạn chế tổn thất điện năng do điện áp thấp và quá áp gây ra. Điều chỉnh dung lượng bù tối ưu tại các nút trên lưới điện. Bố trí lịch cắt điện hợp lý, phối hợp thực hiện nhiều công việc trong 1 lần cắt điện. Điều chỉnh nấc phân áp các TBA phân phối để đảm bảo đảm điện áp cuối đường dây hạ thế đạt được trị số tốt nhất có thể.

Trong năm 2020, PC Tuyên Quang đã hoàn thành đóng điện 13 công trình đầu tư xây dựng năm 2020 với quy mô cấy thêm 55 TBA, xây dựng mới 66 km đường dây trung áp, cải tạo và xây dựng mới 119km đường dây hạ áp với tổng mức đầu tư 92,002 tỷ đồng. Đã thực hiện hoàn thành 29 đầu điểm công trình sửa chữa lớn lưới điện năm 2020.

 Tổ chức 239 lần vệ sinh cách điện bằng máy rửa sứ hotline. Thực hiện kiểm tra lưới điện bằng camera nhiệt được 257 lượt kiểm tra, phát hiện 84 trường hợp tiếp xúc bị phát nhiệt và đã xử lý kịp thời.  Thực hiện kiểm tra đầu cáp trung áp bằng thiết bị kiểm tra phóng điện cục bộ PD được 1.206 lượt đo đầu cáp và tủ trung áp, kết quả đã phát hiện được 06 trường hợp bất thường và đã xử lý kịp thời giúp giảm tổn thất điện năng.

Công tác kinh doanh điện năng và kiểm tra, giám sát mua bán điện: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho khách hàng lớn tại các khu công nghiệp; Kịp thời nắm bắt nhu cầu phụ tải để có phương án cung cấp điện ổn định nhằm tăng doanh thu và thương phẩm; Thực hiện đạt và vượt kế hoạch thay định kỳ công tơ, TU, TI năm 2020.Tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện, kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống đo đếm như: công tơ, TU, TI hạn chế tới mức thấp nhất tổn thất thương mại, xử lý nghiêm túc các trường hợp vi pham sử dụng điện.

Với truyền thống là một doanh nghiệp thuộc nhóm tiêu biểu của tỉnh nhà, với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn bộ CBCNV, PC Tuyên Quang quyết tâm thực hiện tốt công tác giảm tổn thất điện năng trong năm 2020 và các năm tiếp theo, đồng thời coi đây là một mục tiêu để Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao cho, nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng./.

Bài viết: Kim Thị Mai Vân – P4, PC Tuyên Quang

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Tuyên Quang ủng hộ huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 50 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.
Công ty Điện lực Tuyên Quang triển khai các công trình chống quá tải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
PC Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn kỹ năng phát ngôn, tiếp xúc báo chí và xử lý khủng khoảng truyền thông
Công ty Điện lực Tuyên Quang báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh với Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội XV
NHẬP MÃ BANMOI15 - MOMO TẶNG BẠN COMBO QUÀ 200K CỰC ĐÃ
Thông báo bán đấu giá tài sản
Đội Quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH TUYÊN QUANG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ ĐIỆN ÁP CUỐI ĐƯỜNG DÂY 0,4KV
PC Tuyên Quang nghiệm thu đóng điện giai đoạn 2 công trình trọng điểm Đường dây 110kv Tuyên Quang – Sơn Dương
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện