Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Sunday, September 19, 2021
 
Hướng dẫn triển khai thực hiện giá bán điện mới
 
2019-03-21 08:54:01

 Văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện giá bán điện mới

Kính gửi: 
                            - Các Công ty Điện lực trực thuộc;
                            - Công ty TNHH MTV ĐL Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình;
                            - Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc;
                            - Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Ngày 20/03/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT (QĐ 648/QĐ-BCT) về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định về giá bán điện, văn bản số 1379/EVN-KD  về việc chỉ đạo triển khai thực hiện giá bán điện mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (sao gửi kèm theo).

Để tổ chức thực hiện giá bán lẻ điện mới theo đúng quy định, Tổng công ty (TCT) yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc cụ thể như sau:
I. Một số điểm lưu ý khi thực hiện quy định giá bán điện mới 

- Biểu giá bán lẻ điện mới: (i) Nhóm đối tượng khách hàng sử dụng điện quy định tại QĐ 648/QĐ-BCT không thay đổi so với quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương (QĐ 4495/QĐ-BCT); (ii) Giá bán điện bình quân tại QĐ 648/QĐ-BCT là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT) và có hiệu lực kể từ ngày 20/03/2019, tăng 8,36% so với giá bán điện bình quân quy định tại QĐ 4495/QĐ-BCT.

- Quy định về thực hiện giá bán điện: Tiếp tục thực hiện theo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện tại văn bản số 23/VBHN-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương (Hợp nhất Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương) và các văn bản hướng dẫn thực hiện giá bán điện của TCT, EVN, Cục Điều tiết Điện lực.

- Công cụ tính toán hóa đơn tiền điện đã được tích hợp trên Web Chăm sóc khách hàng của TCT, các đơn vị tham khảo và hướng dẫn khách hàng truy cập địa chỉ Web http://cskh.npc.com.vn biết, sử dụng công cụ kiểm tra hóa đơn tiền điện.

- Các tài liệu liên quan về triển khai thực hiện giá bán lẻ điện mới liên tục được cập nhật tại địa chỉ:\\10.21.0.2\Data_DienLuc\CMIS\Doi gia 2019.
II. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Các Công ty Điện lực (CTĐL)

- Chỉ đạo các Điện lực (ĐL) huy động, tập trung nhân sự khẩn trương thực hiện việc chốt chỉ số đối với toàn bộ công tơ đang vận hành trên lưới trong ngày đổi giá (trừ các công tơ bán lẻ điện cho khách hàng sinh hoạt). Thực hiện nghiêm túc việc thông báo chỉ số chốt đến khách hàng trong vòng 24 giờ theo các hình thức thông báo đã thỏa thuận trong Hợp đồng. Các công tơ chính và công tơ trừ phụ phải thực hiện chốt đồng thời. Nghiêm cấm khi thực hiện chốt chỉ số công tơ cố tình chốt sai chỉ số, thông đồng với khách hàng để hưởng chênh lệch giá.

- Đối với việc chốt chỉ số đối với các khách hàng lắp đặt công tơ ba giá, công tơ trạm chuyên dùng, công tơ tổng bán buôn điện phải có xác nhận của đại diện khách hàng hoặc người làm chứng. Trường hợp có thỏa thuận chốt chỉ số bằng hệ thống đo xa, Đơn vị thực hiện chốt chỉ số đổi giá qua hệ thống đo xa và gửi thông báo chốt chỉ số đến khách hàng qua Email/Zalo/SMS (Trung tâm CSKH sẽ thực hiện nhắn tin chỉ số chốt đến khách hàng).

- Đối với các CTĐL có thủy điện nhỏ đấu nối vào lưới điện, thực hiện chốt chỉ số công tơ trong ngày đổi giá làm cơ sở tính toán, chi trả tiền thuế tài nguyên nước của các nhà máy thủy điện theo Quy định.
- Nghiên cứu kỹ và tổ chức tập huấn, phổ biến quy định giá bán điện cho tất cả CBCNV có liên quan nắm vững để tổ chức thực hiện. In ấn, niêm yết công khai biểu giá bán điện mới tại tất cả các địa điểm giao dịch khách hàng của CTĐL/ĐL và trên Website của các đơn vị. 

- Chủ động tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của địa phương như truyền hình, báo, đài truyền thanh…và Website của đơn vị về việc điều chỉnh giá bán điện. Yêu cầu các đơn vị tham khảo và tuyên truyền thống nhất theo các nội dung của EVN.

- Tổ chức các bộ phận tiếp nhận thông tin và bố trí nhân lực đủ trình độ, có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự để giải đáp kịp thời, chính xác các ý kiến của khách hàng và của cộng đồng về giá bán điện, đặc biệt là việc phối hợp với Trung tâm CSKH tiếp nhận, phản hồi các ý kiến liên quan đến giá bán điện. 

- Trong kỳ đổi giá bán điện phải tổ chức rà soát thật kỹ hóa đơn trước khi phát hành, đảm bảo không xảy ra sai sót, đặc biệt đối với các hóa đơn của khách hàng có sự thay đổi trong kỳ đổi giá như: Treo tháo định kỳ, thay đổi số hộ dùng chung, nâng, hạ cấp TI, thay đổi tỷ lệ áp giá, thay đổi đối tượng áp giá, các khách hàng có công tơ trừ phụ, khách hàng ghép tổng, khách hàng mua buôn trước khi phát hành hóa đơn.
- Khi tiếp nhận các ý kiến của khách hàng liên quan đến hóa đơn tiền điện, Giám đốc đơn vị phải khẩn trương tổ chức xác minh và giải thích, giải quyết đầy đủ cho khách hàng trong vòng 24h kể từ khi tiếp nhận thông tin. Các hóa đơn, giấy biên nhận thanh toán nếu sai, hỏng phải được rà soát sửa chữa kịp thời.

- Các đơn vị hạn chế việc thay thế định kỳ thiết bị đo đếm, thay đổi lịch ghi chỉ số trong kỳ đổi giá, đặc biệt là các khách hàng sinh hoạt, trường hợp bất khả kháng phải thông báo cho khách hàng và tính toán định mức số ngày sử dụng điện đúng quy định đảm bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện.

- Tăng cường kiểm tra áp giá bán điện đúng mục đích, đối tượng sử dụng điện; rà soát lại số hộ sử dụng điện sinh hoạt dùng chung công tơ đo đếm điện để áp giá đúng mức bậc thang đảm bảo chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành; Công tác kiểm tra rà soát giá bán điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở cần được thực hiện thường xuyên định kỳ, Niêm yết công khai, đầy đủ “Hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà để ở” tại các địa điểm giao dịch với khách hàng, tại Website Chăm sóc khách hàng, Khu chế xuất, Khu công nghiệp, khu vực tập trung nhiều nhà máy xí nghiệp, các trường học tập trung sinh viên..., hoàn thành trước ngày 28/4/2019.

- Tổng hơp, báo cáo nhanh tình hình chốt chỉ số công tơ qua địa chỉ email Minhhuybk46@gmail.com trước 12 giờ 21/3/2019. Nội dung báo cáo bao gồm: (i) Tổng số công tơ cần phải chốt trong kỳ đổi giá, trong đó có bao nhiêu khách hàng cho khách hàng mua buôn, bao nhiêu khách hàng đo xa; (ii) Tổng số công tơ đã chốt xong đến thời điểm báo cáo, trong đó: Số công tơ chốt trực tiếp, số công tơ chốt chỉ số từ xa, tỷ lệ hoàn thành (%); (iii) Các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chốt đổi giá bán điện.

- Thực hiện nghiêm túc việc phúc tra công tác chốt chỉ số công tơ, đặc biệt là đối với các khách hàng sản lượng tiêu thụ lớn, doanh nghiệp tư nhân, khách hàng mua buôn. Các CTĐL/ĐL đặc biệt lưu ý việc hướng dẫn và kiểm tra, phúc tra việc chốt chỉ số của các tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng trong tháng đổi giá đảm bảo chính xác, không gây thắc mắc cho các hộ sử dụng điện. Các CTĐL báo cáo kết quả triển khai đổi giá bán điện, kết quả chốt chỉ số và phúc tra chỉ số công tơ về Ban Kinh doanh TCT trước ngày 25/3/2019.

2. Công ty CNTT Điện lực miền Bắc:

- Phối hợp với EVNICT kiểm tra phiên bản cập nhật đổi giá điện của chương trình CMIS, đặc biệt là phần tính toán hóa đơn và in giấy biên nhận thanh toán, tránh để xảy ra sai sót khi cập nhật phiên bản đổi giá bán điện. 

- Bố trí cán bộ trực hỗ trợ xử lý các đơn vị lỗi phát sinh của các chương trình: CMIS, phần mềm ghi chỉ số, chấm nợ và đường truyền kết nối về TCT để kịp thời xử lý các lỗi phát sinh. Yêu cầu lập lịch trực và thông báo bằng văn bản danh sách cán bộ trực các các đơn vị để tiện việc liên lạc, phối hợp xử lý lỗi. Quan tâm chế độ vật chất đối với các bộ tham gia trực, hỗ trợ xử lý lỗi phát sinh các phần mềm CMIS, ghi chỉ số, chấm nợ... trong kỳ đổi giá.

- Phối hợp với Ban Kinh doanh - TCT hướng dẫn triển khai thực hiện giá điện mới cho các CTĐL theo chỉ đạo của EVN, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo TCT để xem xét, giải quyết kịp thời.

3. Trung tâm Chăm sóc khách hàng:


- Tổ chức tập huấn, phổ biến Quy định biểu giá bán lẻ điện mới và các tài liệu hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của TCT, EVN cho tất cả các giao dịch viên để trả lời khách hàng. Tính toán, bố trí đầy đủ nhân lực để phối hợp với các CTĐL tổ chức tiếp nhận, giải quyết, phản hồi kịp thời các kiến nghị, thắc mắc liên quan đến giá bán điện cho khách hàng. 

- Cập nhật biểu giá bán lẻ điện mới trên trang Web chăm sóc khách hàng của TCT.

- Kiểm soát tình hình hoạt động của phần mềm nhắn tin qua SMS, nhắn tin qua Zalo, đảm bảo các chương phần phần mềm hoạt động ổn định, thông tin kịp thời chỉ số chốt đổi giá đến khách hàng.

- Giao Trung tâm CSKH chủ trì phối hợp với Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc thực hiện nhắn tin thông báo chỉ số chốt đổi giá đến các khách hàng ngoài sinh hoạt sau khi các CTĐL cập nhật chỉ số chốt. Nội dung tin nhắn “Điện lực xin thông báo chỉ số công tơ chốt đổi giá bán điện: BT ….; CĐ…..; TĐ…… Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua tổng đài 1900.6769”.

4. Ban Kinh doanh: (i) Theo dõi, cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương, EVN về việc thay đổi giá bán điện để triển khai tới các Đơn vị; (ii) Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức kiểm tra công tác phúc tra chỉ số công tơ tại các CTĐL/ĐL; (iii) Theo dõi, cập nhật kịp thời các phát sinh trong quá trình thực hiện, tham mưu, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc của các đơn vị; (iv) Tổng hợp kết quả chốt chỉ số và phúc tra chỉ số trong kỳ đổi giá báo cáo lãnh đạo Tổng công ty.

5. Ban Truyền thông:
 (i) Cập nhật biểu giá bán điện và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về thay đổi giá bán điện của Bộ Công Thương, EVN lên Website của TCT; (ii) Đầu mối phối hợp với Ban Kinh doanh chỉ đạo, hướng dẫn các CTĐL thực hiện công tác truyền thông về thay đổi giá bán điện và trả lời báo chí thống nhất theo hướng dẫn của EVN.

Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 

 
Tin cùng thư mục :
Hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4
Khuyến nghị biện pháp an toàn điện đến khách hàng trong mùa mưa bão
MỨC NƯỚC NHIỀU HỒ THỦY ĐIỆN PHÍA BẮC XUỐNG THẤP GÂY NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG CẤP ĐIỆN
Truyện tranh: Tâm sự của 2 bạn công tơ vất vả nhất mùa Hè
Giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi dịch COVID19-đợt 3
HẠ NHIỆT MÙA NẮNG NÓNG CÙNG NGÀNH ĐIỆN
Để hóa đơn tiền điện không tăng cao
Nguyên nhân tiền điện tăng cao và các giải pháp giảm chi phí tiền điện
Khuyến nghị khách hàng thanh toán dịch vụ trực tuyến - phòng chống COVID – 19
Tổng Bí thư: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện