Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Saturday, July 2, 2022
 
PC Tuyên Quang tổ chức Lễ ký kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp
 
2022-04-07 18:56:31

Vừa qua Công ty Điện lực Tuyên Quang (PC Tuyên Quang) đã tổ chức lễ ký kết thực thi văn hóa doanh nghiệp (VHDN) năm 2022. Tham dự Lễ ký gồm có Ban Giám đốc Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Công ty và Trưởng, phó phòng chức năng Công ty. Bản cam kết gồm 10 nội dung cô đọng các nhiệm vụ thực thi VNDN của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Tuyên Quang.


Đại diện phòng chức năng của Công ty ký cam kết thực hiện VHDN

 Bản cam kết với mục tiêu tạo ra môi trường làm việc, sinh hoạt lành mạnh, dân chủ, đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên phải được trang bị, bồi dưỡng đào tạo về VHDN, chú trọng các nội dung văn hóa truyền thống, văn hóa tuân thủ, đảm bảo nề nếp, kỷ luật, kỷ cương trong hệ thống. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi chuyên môn, giao tiếp văn minh, lịch sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, từ đó giúp cán bộ công nhân viên nắm vững quy trình. Nâng cao giá trị niềm tin của nhân viên, khách hàng và đối tác, đối với sứ mệnh và con đường phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Tuyên Quang.

Trong những năm qua, Công ty đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động thực thi VHDN, tăng cường gắn kết cán bộ công nhân viên với phương châm nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, chủ động đi đầu trong thực hiện chương trình "Hành trình văn hóa EVNNPC" theo tinh thần OneNPC “Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình”.


Đại diện phòng chức năng của Công ty cam kết thực hiện VHDN

 Năm 2022 Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện chủ đề năm "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả", Thông qua Lễ ký kết thực thi VHDN, Ban Giám đốc và các cán bộ công nhân viên cam kết thực thi tốt quy định thực thi VHDN, đảm bảo thích ứng mọi hoàn cảnh cụ thể của đơn vị, ngành, địa phương. Đồng thời đưa VHDN đi sâu vào các hoạt động quản lý vận hành, kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa của ngành điện đến khách hàng và cộng đồng xã hội theo các tiêu chuẩn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc./.

Trần Hùng - PC Tuyên Quang

 
Tin cùng thư mục :
Tấm gương lao động tiêu biểu trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang)
Anh Ninh Quang Việt người lao động giỏi ngành Điện
Điện lực Thành phố Tuyên Quang phát động phong trào thi đua thực hiện tốt hành trình văn hóa doanh nghiệp và đẩy mạnh văn hóa an toàn lao động năm 2022
PC Tuyên Quang phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2022
“ Bông hồng nhỏ” phòng Quản lý Đầu tư Công ty Điện lực Tuyên Quang
Văn hóa đốc thu tiền điện sau tết tại Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang)
Điện lực Hàm yên (PC Tuyên Quang) Tổ chức chúc thọ, tặng quà tứ thân phụ mẫu Đoàn viên Công đoàn năm 2022
Anh Lâm Văn Nghệ, người công nhân Điện lực với tấm lòng yêu nghề
Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) tham gia Tuần lễ hồng EVN năm 2021
Nữ công Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) tích cực, chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh và công tác xã hội
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện