Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Saturday, July 2, 2022
 
PC Tuyên Quang phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2022
 
2022-04-07 08:49:55

Vừa qua Công ty Điện lực Tuyên Quang (PC Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ ký kết phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2022 trong PC Tuyên Quang. Tham dự Lễ ký kết, tại đầu cầu của PC Tuyên Quang gồm có Ban Giám đốc Công ty, Ban chấp hành Công đoàn Công ty và Trưởng, phó phòng chức năng Công ty, Đội trưởng đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Tuyên Quang; tại 06 điểm cầu của các Điện lực gồm có Ban Giám đốc, Trưởng phó phòng nghiệp vụ và Đội trưởng đội sản xuất của đơn vị


Ông Trần Xuân Hảo – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty thực hiện nghi thức “Đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động”

         Ông Trần Xuân Hảo – Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty cho biết việc xây dựng văn hoá an toàn lao động giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người lao động qua đó trong từng hành động, việc làm sẽ phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từ đó xây dựng ý thức, tạo thói quen làm việc an toàn trong quá trình lao động sản xuất nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động.


Các đại biểu đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động

 Chủ đề thực hiện văn hoá an toàn lao động năm 2022 là: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn lao động - Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 - Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”.

Lễ ký kết diễn ra trong bầu không khí trang trọng, các thành viên tham gia Lễ ký kết đã được đọc 05 lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động. Thông qua Lễ phát động, đã nêu bật được mục tiêu, lợi ích cũng như nội dung của thực thi văn hóa an toàn mang lại cho doanh nghiệp, góp phần đầy lùi tai nạn lao động, tăng năng suất và làm cơ sở để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022./.

Lê Nguyên Hải – PC Tuyên Quang

 
Tin cùng thư mục :
Tấm gương lao động tiêu biểu trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang)
Anh Ninh Quang Việt người lao động giỏi ngành Điện
Điện lực Thành phố Tuyên Quang phát động phong trào thi đua thực hiện tốt hành trình văn hóa doanh nghiệp và đẩy mạnh văn hóa an toàn lao động năm 2022
PC Tuyên Quang tổ chức Lễ ký kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp
“ Bông hồng nhỏ” phòng Quản lý Đầu tư Công ty Điện lực Tuyên Quang
Văn hóa đốc thu tiền điện sau tết tại Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang)
Điện lực Hàm yên (PC Tuyên Quang) Tổ chức chúc thọ, tặng quà tứ thân phụ mẫu Đoàn viên Công đoàn năm 2022
Anh Lâm Văn Nghệ, người công nhân Điện lực với tấm lòng yêu nghề
Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) tham gia Tuần lễ hồng EVN năm 2021
Nữ công Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) tích cực, chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh và công tác xã hội
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện