Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Saturday, October 8, 2022
 
Chuyển đổi số trong vận hành hệ thống điện tại Trung tâm Điều khiển xa Tuyên Quang
 
2022-01-10 16:52:33

Hướng tới cung cấp dịch vụ điện một cách hiện đại, chuyên nghiệp nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, điều hành lưới điện, Trung tâm điều khiển xa Tuyên Quang (TTĐKX) - Công ty Điện lực Tuyên Quang (PC Tuyên Quang) đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó yêu cầu mọi cán bộ công nhân viên (CBCNV) đổi mới tư duy và nhận thức, quyết tâm cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022.

PC Tuyên Quang đã đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, xây dựng lưới điện thông minh, đảm bảo điện luôn đi trước một bước nhằm phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Từ tháng 12 năm 2019, lưới điện của PC Tuyên Quang đã được chuyển đổi từ phương thức vận hành thủ công sang phương thức vận hành tự động, TTĐKX đưa vào vận hành với hệ thống SCADA/DMS đạt chuẩn quốc tế, có khả năng giám sát, thu thập và điều khiển từ xa lưới điện toàn tỉnh theo thời gian thực, có hệ thống camera giám sát từ xa 24/24 giờ phục vụ công tác giám sát, thu thập cho toàn bộ các trạm 110kV trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần xây dựng Thành phố Tuyên Quang thành đô thị thông minh, hiện đại


Trung tâm điểu khiển xa Tuyên Quang

Hiện TTĐKX cũng đã hoàn tất chuyển đổi và đang vận hành hiệu quả 100% TBA 110kV theo mô hình không người trực/điều khiển xa. PC Tuyên Quang đã hoàn tất trang thiết bị vận hành hiệu quả hệ thống điện trung thế, sự cố điện đã được khôi phục cấp điện với thời gian dưới 5 phút, thay vì 2 giờ như trước đây; thậm chí một số tuyến đường dây, thời gian khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng dưới 1 phút.

TTĐKX phối hợp cùng với các phòng chức năng công ty và các đơn vị trực thuộc hoàn thành số hóa lưới điện trên nền bản đồ hệ thống thông tin địa lý (GIS). Qua đó, góp phần hiệu quả trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Từ năm 2020, Trung tâm dữ liệu (Data Center) hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế cấp độ 3 về mặt thiết kế, xây dựng, có khả năng dự phòng ít nhất N+1, giám sát hoạt động 24/7, có khả năng kết nối tốc độ cao và hệ thống an toàn thông tin việc xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi số có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của TTĐKX từ nay đến 2030 đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi số của Công ty Điện lực Tuyên Quang nói riêng và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung.

Ông Vũ Hữu Chính – Phó TTĐKX, PC Tuyên Quang chia sẻ, “Chương trình chuyển đổi số đặt ra yêu cầu mỗi CBCNV phải có tư duy, cách làm mới, dám nghĩ, dám làm, thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bên cạnh đó, việc cập nhật các xu hướng công nghệ mới, tham vấn các đơn vị chuyên trách, các chuyên gia để đảm bảo thực hiện đúng định hướng và mục tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Trong thời gian tới TTĐKX sẽ hoàn tất dự án triển khai tính dự phòng của hệ thống điện; Áp dụng phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tiên tiến theo điều kiện vận hành của thiết bị (phương pháp CBM); Quản lý chặt chẽ toàn bộ các TBA phân phối thông qua hệ thống đo đếm từ xa, công tơ điện tử có chức năng cảnh báo mất điện tức thời; Tính toán tổn thất tuyến dây trung thế online; Số hoá và chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý kỹ thuật.

Với những nỗ lực và cố gắng của TTĐKX, góp phần giúp PC Tuyên Quang hướng tới trở thành là một doanh nghiệp số, lấy khách hàng sử dụng điện làm trung tâm, cung cấp các dịch vụ trực tuyến, góp phần nâng cao tính minh bạch trong sản xuất kinh doanh, kết nối liên thông và vận hành thích ứng với nền kinh tế số, tham gia tích cực vào chương trình Chuyển đổi số quốc gia và cùng Tổng công ty Điện lực miền Bắc hoàn thành mục tiêu xây dựng đô thị thông minh vào năm 2030. 

Dương Xuân Thành- PC Tuyên Quang

 
Tin cùng thư mục :
Công ty Điện lực Tuyên Quang nâng cao độ tin cậy cung cấp điện nhờ chuyển đổi số
Điện lực Sơn Dương (PC Tuyên Quang) tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong vận hành lưới điện
Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Tuyên Quang nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu về chuyển đổi số
Bước chuyển mình từ hệ thống Văn phòng điện tử của Công ty Điện lực Tuyên Quang
Điện lực Chiêm Hóa (PC Tuyên Quang) ứng dụng công nghệ số, phát hiện xử lý nhanh các sự cố do thiên tai, bão lũ
Công ty Điện lực Tuyên Quang chuyển đổi số trong công tác vận hành hệ thống điện, trạm biến áp số
Điện lực Thành phố Tuyên Quang tuyên truyền nâng cao sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện online trên nền tảng
Điện lực Chiêm Hóa (PC Tuyên Quang) tích cực tham gia công việc chuyển đổi số trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Điện lực Sơn Dương (PC Tuyên Quang) hoàn thành 100% kế hoạch thay công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử
Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang) chuyển đổi số trong công tác ghi chỉ số công tơ, tính toán hóa đơn tiền điện
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện