Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Saturday, July 2, 2022
 
ĐIỆN LỰC HÀM YÊN, PC TUYÊN QUANG ỨNG XỬ VỚI TÀI SẢN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP
 
2021-07-27 07:22:51

Qua thực tế triển khai Văn hóa doanh nghiệp trong suốt những năm qua; ý thức, thái độ thực thi công việc và giao tiếp ứng xử của cán bộ công nhân viên Điện lực Hàm Yên không ngừng được nâng cao. Đặc biệt là trong ứng xử với tài sản chung của doanh nghiệp.

Với mục đích sử dụng tài sản chung một cách hợp lý và tiết kiệm, đúng với những mục đích đã đặt ra; bảo quản tốt tài sản để sử dụng được lâu dài; bảo vệ an toàn tài sản tránh thất thoát, mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng sai mục đích gây hư hại đến lợi ích chung của đơn vị. Những năm qua, lãnh đạo đơn vị và cán bộ công nhân viên đơn vị luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản chung như: nhà văn phòng làm việc, các trang thiết bị, máy móc và phương tiện làm việc phục vụ sản xuất kinh doanh…

  

Giám sát, bảo vệ trụ sở đơn vị qua hệ thống Camera an ninh

Thực thi đúng quy tắc ứng xử với tài sản chung của doanh nghiệp trong Bộ quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPC. Điện lực Hàm Yên đã giao trách nhiệm bảo vệ tài sản của đơn vị, là trách nhiệm chung của toàn thể cán bộ công nhân viên. Trong giờ làm việc, mỗi cán bộ công nhân viên các bộ phận công tác có trách nhiệm quản lý và bảo vệ an toàn toàn bộ các máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc của mình. Cuối mỗi buổi làm việc phải tắt hết các thiết bị điện, khóa chốt các cửa trước khi ra về; luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc, tích cực tham gia các buổi huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy để có thể tham gia xử lý mọi tình huống cháy nổ, có thể xảy ra tại cơ quan.

 

Kiểm tra, đánh giá thiết bị phòng cháy chữa cháy định kỳ

Nhận thức rõ được vai trò và tầm quan trọng của tài sản chung, để từ đó thấy được những lợi ích mà mình được hưởng. Mỗi cán bộ công nhân viên Điện lực Hàm Yên luôn chấp hành đúng quy định “Tài sản của Doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho các mục đích của Doanh nghiệp và vì lợi ích của Doanh nghiệp”./.

 Lý Anh Đức, PC Tuyên Quang

 
Tin cùng thư mục :
Tấm gương lao động tiêu biểu trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang)
Anh Ninh Quang Việt người lao động giỏi ngành Điện
Điện lực Thành phố Tuyên Quang phát động phong trào thi đua thực hiện tốt hành trình văn hóa doanh nghiệp và đẩy mạnh văn hóa an toàn lao động năm 2022
PC Tuyên Quang tổ chức Lễ ký kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp
PC Tuyên Quang phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2022
“ Bông hồng nhỏ” phòng Quản lý Đầu tư Công ty Điện lực Tuyên Quang
Văn hóa đốc thu tiền điện sau tết tại Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang)
Điện lực Hàm yên (PC Tuyên Quang) Tổ chức chúc thọ, tặng quà tứ thân phụ mẫu Đoàn viên Công đoàn năm 2022
Anh Lâm Văn Nghệ, người công nhân Điện lực với tấm lòng yêu nghề
Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) tham gia Tuần lễ hồng EVN năm 2021
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện