Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, November 30, 2021
 
ĐIỆN LỰC HÀM YÊN, PC TUYÊN QUANG ỨNG XỬ VỚI TÀI SẢN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP
 
2021-07-27 07:22:51

Qua thực tế triển khai Văn hóa doanh nghiệp trong suốt những năm qua; ý thức, thái độ thực thi công việc và giao tiếp ứng xử của cán bộ công nhân viên Điện lực Hàm Yên không ngừng được nâng cao. Đặc biệt là trong ứng xử với tài sản chung của doanh nghiệp.

Với mục đích sử dụng tài sản chung một cách hợp lý và tiết kiệm, đúng với những mục đích đã đặt ra; bảo quản tốt tài sản để sử dụng được lâu dài; bảo vệ an toàn tài sản tránh thất thoát, mất mát, hư hỏng hoặc sử dụng sai mục đích gây hư hại đến lợi ích chung của đơn vị. Những năm qua, lãnh đạo đơn vị và cán bộ công nhân viên đơn vị luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản chung như: nhà văn phòng làm việc, các trang thiết bị, máy móc và phương tiện làm việc phục vụ sản xuất kinh doanh…

  

Giám sát, bảo vệ trụ sở đơn vị qua hệ thống Camera an ninh

Thực thi đúng quy tắc ứng xử với tài sản chung của doanh nghiệp trong Bộ quy tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp trong EVNNPC. Điện lực Hàm Yên đã giao trách nhiệm bảo vệ tài sản của đơn vị, là trách nhiệm chung của toàn thể cán bộ công nhân viên. Trong giờ làm việc, mỗi cán bộ công nhân viên các bộ phận công tác có trách nhiệm quản lý và bảo vệ an toàn toàn bộ các máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc của mình. Cuối mỗi buổi làm việc phải tắt hết các thiết bị điện, khóa chốt các cửa trước khi ra về; luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc, tích cực tham gia các buổi huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy để có thể tham gia xử lý mọi tình huống cháy nổ, có thể xảy ra tại cơ quan.

 

Kiểm tra, đánh giá thiết bị phòng cháy chữa cháy định kỳ

Nhận thức rõ được vai trò và tầm quan trọng của tài sản chung, để từ đó thấy được những lợi ích mà mình được hưởng. Mỗi cán bộ công nhân viên Điện lực Hàm Yên luôn chấp hành đúng quy định “Tài sản của Doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho các mục đích của Doanh nghiệp và vì lợi ích của Doanh nghiệp”./.

 Lý Anh Đức, PC Tuyên Quang

 
Tin cùng thư mục :
Nữ công Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) tích cực, chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh và công tác xã hội
Điện lực Na Hang (PC Tuyên Quang) Đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.
ĐỔI MỚI PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TẠI ĐIỆN LỰC NA HANG (PC TUYÊN QUANG)
TRÁCH NHIỆM, ĐAM MÊ, CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC TẠI ĐIỆN LỰC HÀM YÊN (PC TUYÊN QUANG)
PC Tuyên Quang: Gương mẫu thực thi văn hoá doanh nghiệp tại Điện lực Yên Sơn
PC Tuyên Quang: Văn hóa khi tiếp khách của Điện lực Sơn Dương
Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang) thực thi văn hóa trong hội họp
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang chuẩn mực đạo đức trong ứng xử
Công ty Điện lực Tuyên Quang: Điện lực cần làm gì?... khi khách hàng phản ánh lên mạng xã hội
“Cầu thị - Thẳng thắn - Chân thành” là yếu tố quan trọng trong giải quyết công việc được nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu của cấp trên, khách hàng, đối tác và đồng nghiệp tại Công ty Điện lực Tuyên Quang
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện