Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, November 30, 2021
 
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang chuẩn mực đạo đức trong ứng xử
 
2021-06-03 16:12:41

Nỗ lực vì sự nghiệp chung là chuẩn mực đạo đức trong ứng xử, thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang. Nhiều năm qua, văn hóa doanh nghiệp đã ngấm sâu vào từng cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, như trong giao tiếp, điều hành công việc của lãnh đạo, thực thi công việc của cán bộ, công nhân viên trong công tác quản lý vận hành cũng như công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn thiết bị lưới điện, các công trình đầu tư xây dựng, sao cho công trình đảm bảo chất lượng và thi công đạt tiến độ đề ra.

Cuộc họp triển khai luân  chuyển chống xét van trên đường dây 110kV, để giảm sự cố trên lưới điện

Với nhiệm vụ là quản lý vận hành trực tiếp thiết bị, mỗi đầu điểm công việc đề ra, cũng như khi phát sinh khiếm khuyết của thiết bị trong vận hành, đều được lãnh đạo đội điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân thực thi công việc dựa trên năng lực, sở trường công tác. Do đó, tạo nên nét văn hóa từ lãnh đạo đến cán bộ công nhân viên trong đơn vị, lấy đạo đức nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp làm thước đo chuẩn mực, là sức mạnh của tập thể để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao.

Thi công luân  chuyển chống xét van trên đường dây 110kV

Những giá trị mang lại không hề nhỏ, đó là hệ thống lưới điện đảm bảo, cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị và phát triển Kinh tế, An ninh - Quốc phòng tại địa phương. Kết quả đó là sự nỗ lực vì sự nghiệp chung, là chuẩn mực đạo đức trong ứng xử thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang./.

 Tin bài: Trương Bảo Thạch -PC Tuyên Quang

 
Tin cùng thư mục :
Nữ công Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) tích cực, chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh và công tác xã hội
Điện lực Na Hang (PC Tuyên Quang) Đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.
ĐỔI MỚI PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TẠI ĐIỆN LỰC NA HANG (PC TUYÊN QUANG)
TRÁCH NHIỆM, ĐAM MÊ, CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC TẠI ĐIỆN LỰC HÀM YÊN (PC TUYÊN QUANG)
PC Tuyên Quang: Gương mẫu thực thi văn hoá doanh nghiệp tại Điện lực Yên Sơn
ĐIỆN LỰC HÀM YÊN, PC TUYÊN QUANG ỨNG XỬ VỚI TÀI SẢN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP
PC Tuyên Quang: Văn hóa khi tiếp khách của Điện lực Sơn Dương
Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang) thực thi văn hóa trong hội họp
Công ty Điện lực Tuyên Quang: Điện lực cần làm gì?... khi khách hàng phản ánh lên mạng xã hội
“Cầu thị - Thẳng thắn - Chân thành” là yếu tố quan trọng trong giải quyết công việc được nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu của cấp trên, khách hàng, đối tác và đồng nghiệp tại Công ty Điện lực Tuyên Quang
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện