Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Saturday, July 2, 2022
 
Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang chuẩn mực đạo đức trong ứng xử
 
2021-06-03 16:12:41

Nỗ lực vì sự nghiệp chung là chuẩn mực đạo đức trong ứng xử, thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang. Nhiều năm qua, văn hóa doanh nghiệp đã ngấm sâu vào từng cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, như trong giao tiếp, điều hành công việc của lãnh đạo, thực thi công việc của cán bộ, công nhân viên trong công tác quản lý vận hành cũng như công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn thiết bị lưới điện, các công trình đầu tư xây dựng, sao cho công trình đảm bảo chất lượng và thi công đạt tiến độ đề ra.

Cuộc họp triển khai luân  chuyển chống xét van trên đường dây 110kV, để giảm sự cố trên lưới điện

Với nhiệm vụ là quản lý vận hành trực tiếp thiết bị, mỗi đầu điểm công việc đề ra, cũng như khi phát sinh khiếm khuyết của thiết bị trong vận hành, đều được lãnh đạo đội điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân thực thi công việc dựa trên năng lực, sở trường công tác. Do đó, tạo nên nét văn hóa từ lãnh đạo đến cán bộ công nhân viên trong đơn vị, lấy đạo đức nghề nghiệp, văn hóa doanh nghiệp làm thước đo chuẩn mực, là sức mạnh của tập thể để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao.

Thi công luân  chuyển chống xét van trên đường dây 110kV

Những giá trị mang lại không hề nhỏ, đó là hệ thống lưới điện đảm bảo, cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị và phát triển Kinh tế, An ninh - Quốc phòng tại địa phương. Kết quả đó là sự nỗ lực vì sự nghiệp chung, là chuẩn mực đạo đức trong ứng xử thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang./.

 Tin bài: Trương Bảo Thạch -PC Tuyên Quang

 
Tin cùng thư mục :
Tấm gương lao động tiêu biểu trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang)
Anh Ninh Quang Việt người lao động giỏi ngành Điện
Điện lực Thành phố Tuyên Quang phát động phong trào thi đua thực hiện tốt hành trình văn hóa doanh nghiệp và đẩy mạnh văn hóa an toàn lao động năm 2022
PC Tuyên Quang tổ chức Lễ ký kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp
PC Tuyên Quang phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2022
“ Bông hồng nhỏ” phòng Quản lý Đầu tư Công ty Điện lực Tuyên Quang
Văn hóa đốc thu tiền điện sau tết tại Điện lực Yên Sơn (PC Tuyên Quang)
Điện lực Hàm yên (PC Tuyên Quang) Tổ chức chúc thọ, tặng quà tứ thân phụ mẫu Đoàn viên Công đoàn năm 2022
Anh Lâm Văn Nghệ, người công nhân Điện lực với tấm lòng yêu nghề
Điện lực Hàm Yên (PC Tuyên Quang) tham gia Tuần lễ hồng EVN năm 2021
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện