Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, May 31, 2023
Văn bản khác
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: EVNNPC TRIỂN KHAI THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2018
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: EVNNPC TRIỂN KHAI THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG NĂM 2018
2018-11-29 10:57
-1641
Chỉ thị về việc triển khai các hoạt động trong "Tháng tri ấn khách hàng" năm 2018
Chỉ thị về việc triển khai các hoạt động trong "Tháng tri ấn khách hàng" năm 2018
2018-11-21 08:20
-1649
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra trong EVN
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra trong EVN
2018-05-04 14:39
-1850
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2018-05-02 15:51
-1852
Nghị quyết số: 48/2017/QH14
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
2018-03-28 16:13
-1887
Nghị quyết số: 49/2017/QH14
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
2018-03-28 16:13
-1887
Nghị quyết số: 50/2017/QH14
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018
2018-03-28 16:12
-1887
Nghị quyết số: 56/2017/QH14
Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách bộ máy tổ chức hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
2018-03-28 16:12
-1887
Nghị quyết số: 55/2017/QH14
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
2018-03-28 16:10
-1887
Nghị quyết số: 54/2017/QH14
Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
2018-03-28 16:07
-1887
123
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện