Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, May 31, 2023
Văn Bản Pháp Quy
VB dừng tiếp nhận ĐMTMN sau 31.12.2020
VB dừng tiếp nhận ĐMTMN sau 31.12.2020
2020-12-30 08:55
-879
EVN_8420 ptrien DMTMN sau 31.12.2020
EVN_8420 ptrien DMTMN sau 31.12.2020
2020-12-30 08:47
-879
Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
2020-12-28 10:14
-881
Văn bản số 6762/EVNNPC-KD của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày 18/12/2020 về việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng đợt 2
Văn bản số 6762/EVNNPC-KD của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày 18/12/2020 về việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng đợt 2
2020-12-25 15:27
-884
Văn bản số 8255/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 18/12/2020 về việc triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2
Văn bản số 8255/EVN-KD của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 18/12/2020 về việc triển khai hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 2
2020-12-25 15:11
-884
Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL
Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2
2020-12-22 09:45
-887
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
2020-11-13 14:33
-926
Hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg
Hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg
2020-11-13 14:32
-926
Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
2020-11-13 14:32
-926
Văn bản số 5534/EVNNPC-KD ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo quyết định 13/2020/QĐ-TTg
Văn bản số 5534/EVNNPC-KD ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo quyết định 13/2020/QĐ-TTg
2020-11-13 14:32
-926
1234
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện