Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Saturday, July 2, 2022
Thông cáo báo chí
Công khai kết quả sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2021
Thực hiện công khai minh bạch thông tin theo Nghị định 47/2021 ngày 01/4/2021 “Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp” về công khai kết quả SXKD năm 2021, kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội.Công ty Điện lực Tuyên Quang đã thực hiện và công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty trước ngày 30/6/2021 theo quy định, cụ thể như sau:
2022-06-29 07:51
0
Thông báo đấu giá tài sản
Thông báo đấu giá tài sản
2022-05-17 15:16
-43
Thông cáo báo chí quý I năm 2022
Thông cáo báo chí quý I năm 2022
2022-04-07 08:56
-83
Thông cáo báo chí quý IV 2021
Thông cáo báo chí quý IV 2021
2022-04-05 14:45
-85
Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
2021-12-07 08:59
-204
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý III và mục tiêu, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2021
2021-10-06 07:26
-266
THÔNG TIN BÁO CHÍ
THÔNG TIN BÁO CHÍ
2021-10-01 15:17
-271
THÔNG TIN BÁO CHÍ
THÔNG TIN BÁO CHÍ
2021-10-01 15:17
-271
THÔNG TIN BÁO CHÍ
THÔNG TIN BÁO CHÍ
2021-10-01 15:12
-271
Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý
2021-08-13 16:24
-320
12
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện