Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Saturday, July 2, 2022
Video về văn hóa doanh nghiệp
Hướng dẫn dịch vụ cấp điện mới trên website CSKH
Hướng dẫn dịch vụ cấp điện mới trên website CSKH
2022-03-01 14:25
-120
Công ty Điện lực Tuyên Quang - Kế thừa và phát triển
Công ty Điện lực Tuyên Quang - Kế thừa và phát triển
2021-12-13 09:36
-198
Nâng cao công tác an toàn ở Công ty Điện lực Tuyên Quang
Nâng cao công tác an toàn ở Công ty Điện lực Tuyên Quang
2021-05-07 11:24
-418
Gương Cán bộ an toàn
Gương Cán bộ an toàn
2021-05-07 11:16
-418
Công ty Điện lực Tuyên Quang đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
Công ty Điện lực Tuyên Quang đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
2021-04-20 10:35
-435
Nâng cao công tác an toàn lao động tại Công ty Điện lực Tuyên Quang
Nâng cao công tác an toàn lao động tại Công ty Điện lực Tuyên Quang
2021-04-20 10:27
-435
Phóng sự người bỏ phố lên rừng
Phóng sự người bỏ phố lên rừng
2021-04-20 10:08
-435
Công ty Điện lực Tuyên Quang đẩy mạnh văn hóa học tập không ngừng
Công ty Điện lực Tuyên Quang đẩy mạnh văn hóa học tập không ngừng
2020-12-21 11:29
-555
Phóng sự gương phụ nữ hai giỏi
Phóng sự gương phụ nữ hai giỏi
2020-10-29 10:18
-608
Phóng sự Điện lực Hàm Yên thực thi Văn hóa Doanh nghiệp năm 2020
Phóng sự Điện lực Hàm Yên thực thi Văn hóa Doanh nghiệp năm 2020
2020-10-29 10:10
-608
12
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện