Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, May 30, 2023
Tủ sách pháp luật
Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, pháp luật PCTN 2019-2021
Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, pháp luật PCTN 2019-2021
2021-07-01 16:18
-695
Bộ luật lao động 2019
Luật lao động 2019 45/2019/QH14 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có nhiều thay đổi
2021-05-18 14:54
-739
Kế hoạch số 1401/KH-BCT Bộ Công thương
Kế hoạch số 1404/KH-BCT ngày 16/03/2021 của Bộ Công thương về Phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự tổ chức Bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
2021-05-18 14:47
-739
Thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/03/2020 về các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid 19
2021-05-18 14:40
-739
Chỉ thị 02/CT-UBND tỉnh Tuyên Quang
CHỈ THỊ Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
2021-05-18 14:32
-739
Nghị định số 93/2020/NĐ-CP
Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Chính phủ 18/08/2020 : Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
2021-01-12 08:39
-865
Luật thư viện 2019
46/2019/QH14
2021-01-12 08:33
-865
Luật Dân Quân tự vệ 2019
48/2019/QH14
2021-01-12 08:28
-865
Luật Lực lượng dự bị động viên
53/2019/QH14
2021-01-12 08:20
-865
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2018
36/2018/QH14
2020-12-15 14:36
-893
12345
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện