Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Saturday, July 2, 2022
Danh Bạ Điện Thoại
STTTên Phòng BanĐiện ThoạiĐiện Thoại Khác
10 Phòng Hành Chính (P1) 027 2210248 027 2210919
11 Phòng Kế Hoạch (P2) 027 2210241 027 2210204
12 Phòng Tổ Chức (P3) 027 2210231 027 2210995
13 Phòng Kỹ Thuật (P4) 027 2210204
14 Phòng Tài Chính (P5) 027 2210205 027 2210240
15 Phòng Thanh Tra - Pháp Chế (P6) 027 2210237
16 Phòng Điều Độ (P7) 027 2210211
17 Phòng Quản Lý Xây Dựng (P8) 027 2210147
18 Phòng Kinh Doanh 027 2210238 027 2210178
19 Phòng CNTT 027 2210912 027 2210210
20 Phòng Giám Sát Điện Năng

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện