Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, May 30, 2023

 

 ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SỰ CỐ MẤT ĐIỆN

 

Khi gặp bất cứ sự cố nào về điện hoặc nguy cơ gây ra sự cố về điện, khách hàng gọi ngay số điện thoại hotline 19006769 để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết.

 

 

 ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SỰ CỐ MẤT ĐIỆN

 

Khi gặp bất cứ sự cố nào về điện hoặc nguy cơ gây ra sự cố về điện, khách hàng gọi ngay số điện thoại hotline 19006769 để được tư vấn, hỗ trợ giải quyết.

 

Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện