Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, May 31, 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Tên gọi: Công ty Điện lực Tuyên Quang – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Ngày thành lập: Ngày 01 tháng 12 năm 1969.

Trụ sở chính: Số 431 đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại liện hệ: (02072) 210.248; số Fax: (02073) 821.438.

Trang Web: www.pctuyenquang.npc.com.vn

Ngành nghề kinh doanh chính:

1. Bán buôn các thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời và các thiết bị tiết kiệm năng lượng điện khác.

2. Cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực.

3. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

4. Tư vấn quy hoạch điện lực; Dịch vụ tư vấn, giám sát các công trình điện; Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực

hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.

5. Quản lý vận hành, điều khiển, tự động hóa các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV; Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện; Dịch vụ tư vấn và phát triển khách hàng sử dụng điện, đánh giá sự hài lòng của khách hàng; Cung cấp thông tin về điện cho khách hàng; Quản lý vận hành, sử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS; Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác.

6. Hoạt động điều hành các website; Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

10. Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Hoạt động tự động hóa và điều khiển.

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

12. Dịch vụ giao nhận hàng hóa.

13. Dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử (website).

14. Đào tạo về lĩnh vực chăm sóc khách hàng; Đào tạo về lĩnh vực SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các Trung tâm điều khiển xa; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành; Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành lưới điện.

15. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

16- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35kV; Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc; Xây dựng công trình bưu chính, viễn thông./.

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Tên gọi: Công ty Điện lực Tuyên Quang – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Ngày thành lập: Ngày 01 tháng 12 năm 1969.

Trụ sở chính: Số 431 đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại liện hệ: (02072) 210.248; số Fax: (02073) 821.438.

Trang Web: www.pctuyenquang.npc.com.vn

Ngành nghề kinh doanh chính:

1. Bán buôn các thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời và các thiết bị tiết kiệm năng lượng điện khác.

2. Cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực.

3. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

4. Tư vấn quy hoạch điện lực; Dịch vụ tư vấn, giám sát các công trình điện; Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực

hiện các dự án tiết kiệm năng lượng.

5. Quản lý vận hành, điều khiển, tự động hóa các công trình lưới điện đến cấp điện áp 110kV; Dịch vụ chăm sóc khách hàng sử dụng điện; Dịch vụ tư vấn và phát triển khách hàng sử dụng điện, đánh giá sự hài lòng của khách hàng; Cung cấp thông tin về điện cho khách hàng; Quản lý vận hành, sử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS; Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác.

6. Hoạt động điều hành các website; Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính.

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

10. Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Hoạt động tự động hóa và điều khiển.

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

12. Dịch vụ giao nhận hàng hóa.

13. Dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử (website).

14. Đào tạo về lĩnh vực chăm sóc khách hàng; Đào tạo về lĩnh vực SCADA/DMS, tự động hóa lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các Trung tâm điều khiển xa; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành; Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành lưới điện.

15. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

16- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35kV; Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc; Xây dựng công trình bưu chính, viễn thông./.

 

Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện