Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Saturday, July 21, 2018
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 16
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Hàm Yên
1 4h30 : 19/07/201815h30 : 19/07/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Dựng Cột Lắp xà, lắp chụp đàu cột từ vị trí 240 đến 246Minh Thái 2Khách hàng thuộc TBA Minh Thái 2 : 113PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
2 4h30 : 19/07/201815h30 : 19/07/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Dựng Cột Lắp xà, lắp chụp đàu cột từ vị trí 240 đến 246CD1-3 THÔN KHƠNKhách hàng thuộc TBA Thôn Khởn : 139PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
3 4h30 : 19/07/201815h30 : 19/07/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Dựng Cột Lắp xà, lắp chụp đàu cột từ vị trí 240 đến 246TBA Thái Sơn Km34Khách hàng sử dụng điện sau TBA Km 34 : 236PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
4 4h30 : 19/07/201815h30 : 19/07/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Dựng Cột Lắp xà, lắp chụp đàu cột từ vị trí 240 đến 246Cầu dao 3-3 Thành Longtoàn bộ khu vực xã thành long, Bằng Cốc : 1960PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
5 4h30 : 18/07/201815h30 : 18/07/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Dựng Cột Lắp xà, lắp chụp đàu cột từ vị trí 230 đến 239TBA Thái Sơn Km34Khách hàng sử dụng điện sau TBA Km 34 : 236PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
6 4h30 : 18/07/201815h30 : 18/07/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Dựng Cột Lắp xà, lắp chụp đàu cột từ vị trí 230 đến 239Minh Thái 2Khách hàng thuộc TBA Minh Thái 2 : 113PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
7 4h30 : 18/07/201815h30 : 18/07/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Dựng Cột Lắp xà, lắp chụp đàu cột từ vị trí 230 đến 239CD1-3 THÔN KHƠNKhách hàng thuộc TBA Thôn Khởn : 139PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
8 4h30 : 18/07/201815h30 : 18/07/2018Đầu tư xây dựng cơ bản: nguồn vốn EVN NPC : Dựng cột lắp xà, lắp đầu chụp đầu cột từ vị trí 220 đến 229Cầu dao 3-3 Thành Longtoàn bộ khu vực xã thành long, Bằng Cốc : 1960PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
Điện Lực Sơn Dương
9 7h0 : 20/07/201817h0 : 20/07/2018Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc, niêm phong, căn chỉnh hòm hộp, bó gọn dây băng KHTBA Cầu Trâm ( Phú Lương)Thôn Cầu Châm, Trấn Kiêng, Thạch Khuân : 345PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
Điện Lực Thành phố
10 4h0 : 22/07/20188h0 : 22/07/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Xây dựng mạch vòng lộ 973E14.9Lộ 975 Trung gian Hưng ThànhPhường Tân Quang, Minh Xuân - TP. Tuyên Quang. : 1333PA12TXĐiện Lực Thành phố
11 4h0 : 22/07/201819h0 : 22/07/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Xây dựng mạch vòng lộ 973E14.9Lộ 973 Trung gian Hưng ThànhPhường Minh Xuân, phường Phan Thiết - TP. Tuyên Quang. : 1335PA12TXĐiện Lực Thành phố
12 5h0 : 21/07/201812h0 : 21/07/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu nối trạm cắt RECLOSER tại vị trí cột 35/972HTPhan Thiết 2Tổ 32 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang : 120PA12TXĐiện Lực Thành phố
13 5h0 : 21/07/201812h0 : 21/07/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu nối trạm cắt RECLOSER tại vị trí cột 35/972HTVincomKhu đô thị Vincom : 85PA12TXĐiện Lực Thành phố
14 5h0 : 21/07/201812h0 : 21/07/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu nối trạm cắt RECLOSER tại vị trí cột 35/972HTCầu dao 35-9 Hà Huy Tập-Lộ 972 Trung gian Hưng ThànhPhường Phan Thiết, phường Ỷ La, phường Tân Hà - TP. Tuyên Quang. : 1717PA12TXĐiện Lực Thành phố
15 4h0 : 21/07/20189h0 : 21/07/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Xây dựng mạch vòng lộ 973 E14.9Lộ 973-TBA 110KV Gò TrẩuPhường Tân Hà, Minh Xuân, Phan Thiết - TP. Tuyên Quang. : 3587PA12TXĐiện Lực Thành phố
16 4h0 : 21/07/201819h0 : 21/07/2018Sửa chữa lớn lưới trung áp : Xây dựng mạch vòng lộ 973 E14.9Lộ 973-TBA 110KV Gò TrẩuPhường Tân Hà - TP. Tuyên Quang. : 386PA12TXĐiện Lực Thành phố

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện