Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Thursday, January 18, 2018
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 39
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Na Hang
1 13h30 : 18/01/201817h0 : 18/01/2018Khác : Thay tủ phân phối và cáp tổng TBATBA Bản VaToàn Bọ TBA : 219PA12NHĐiện Lực Na Hang
2 7h30 : 18/01/201812h0 : 18/01/2018Khác : Thay tủ phân phối và cáp tông TBATBA Bản Khẻ 2Toàn bộ TBA : 74PA12NHĐiện Lực Na Hang
Điện Lực Sơn Dương
3 12h0 : 18/01/201813h15 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay định kỳ TI đếmTBA Uỷ ban huyện SDTổ Dân Phố Tân An, An kỳ, Kỳ Lâm : 270PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
4 9h30 : 18/01/201813h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây dân, hòm công tơLộ 2 TBA Đông Thịnh (xã Tú Thịnh )Thôn Đông Thịnh, Mỏ Chim : 37PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
5 10h0 : 18/01/201811h30 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay định kỳ TI đếmTBA Chợ mớiThôn Tân Bắc, Bắc Trung : 282PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
6 8h0 : 18/01/201813h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Chuyển dây dân, hòm công tơLộ 3 TBA Cầu Bì---TBA Cầu bìThôn Cầu Bì : 96PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
7 8h0 : 18/01/201816h30 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Kéo bổ xung dây dẫnLộ 1 TBA Đồng Tâm (Sầm Dương)---TBA Đồng Tâm (Sầm Dương )Thôn Đồng Tâm : 100PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
8 7h0 : 17/01/201817h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lớn đường dây hạ ápTBA Đồng Khuôn (xã Phú Lương)Thôn Đồng Khuôn : 153PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
9 7h0 : 17/01/201817h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lớn đường dây hạ ápTBA Tân Mỹ ( Tam Đa)Thôn Tân Mỹ, Đồng Tâm, Cẩm Bào : 358PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
10 8h0 : 17/01/201812h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha phụ tảiLộ 2 TBA Đông NinhThôn Đông Ninh, Hữu Lộc : 109PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
11 8h0 : 17/01/201812h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc, cân đảo pha phụ tảiLộ 1 TBA Đông NinhThôn Đông Ninh, Hữu Lộc : 71PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
12 7h0 : 16/01/201817h0 : 16/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lớn đường dây hạ ápLộ 1 TBA Tân Mỹ---TBA Tân Mỹ ( Tam Đa)Thôn Tân Mỹ,Đồng Tâm : 243PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
Điện Lực Thành phố
13 7h30 : 18/01/201812h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.An Khang AThôn 8, Phúc Lộc A, xã An Khang - TP. Tuyên Quang. : 123PA12TXĐiện Lực Thành phố
14 7h30 : 18/01/201812h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Dịch vụ chèThôn Sông Lô 3, 5, 6, 7 xã An Tường - TP. Tuyên Quang. : 159PA12TXĐiện Lực Thành phố
15 7h30 : 18/01/201812h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Đường SôngXóm Chanh 1, 2 xã Thái Bình - H. Yên Sơn. : 130PA12TXĐiện Lực Thành phố
16 7h30 : 18/01/201812h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Lương thựcTổ 1, 2, 3, 4, 5 phường Minh Xuân - TP. Tuyên Quang. : 260PA12TXĐiện Lực Thành phố
17 13h0 : 18/01/201817h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Km4 Sông LôThôn Sông Lô 3, 4, 5, 6 xã An Tường - TP. Tuyên Quang. : 260PA12TXĐiện Lực Thành phố
18 13h0 : 18/01/201817h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Trường TiếnTổ 1, 2 phường Tân Hà - TP. Tuyên Quang. : 68PA12TXĐiện Lực Thành phố
19 13h0 : 18/01/201817h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Vinh PhúXóm 3, 4, 5 xã Kim Phú - H. Yên Sơn. : 226PA12TXĐiện Lực Thành phố
20 7h30 : 18/01/201812h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Thắng QuânXóm 9, Minh Nông, Đồng Quân, xã Thắng Quân - H Yên Sơn. : 207PA12TXĐiện Lực Thành phố
21 7h30 : 18/01/201812h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Cơ khíXóm 11 xã Trung Môn - H. Yên Sơn. : 180PA12TXĐiện Lực Thành phố
22 13h0 : 18/01/201817h0 : 18/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.An Khang BXóm Thúy An, Trại, Giếng, An Lộc B, Chợ xã An Khang - TP Tuyên Quang. : 231PA12TXĐiện Lực Thành phố
23 13h0 : 17/01/201817h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Bãi xeTổ 26 phường Phan Thiết - TP. Tuyên Quang. : 140PA12TXĐiện Lực Thành phố
24 7h30 : 17/01/201812h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Viện Kiểm sát TỉnhTổ 15, 22, 24 phường Phan Thiết -TP. Tuyên Quang. : 300PA12TXĐiện Lực Thành phố
25 7h30 : 17/01/201812h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Tiểu khu Bình ThuậnTổ 19, 20 phường Minh Xuân - TP. Tuyên Quang. : 177PA12TXĐiện Lực Thành phố
26 13h0 : 17/01/201817h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Lê Quý ĐônTổ 6, 7, 8, 9 phường Minh Xuân - TP. Tuyên Quang. : 240PA12TXĐiện Lực Thành phố
27 13h0 : 17/01/201817h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Bơm Hòa BìnhThôn Hòa Bình 1, xã Thái Long - TP. Tuyên Quang. : 175PA12TXĐiện Lực Thành phố
28 7h30 : 17/01/201812h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Trường ThiTrường Thi B, C xã An Khang - TP. Tuyên Quang. : 189PA12TXĐiện Lực Thành phố
29 13h0 : 17/01/201817h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.An Hoà 2Thôn Hưng Kiều 1, Hưng Kiều 2, An Hòa 2 xã An Tường - TP. Tuyên Quang. : 329PA12TXĐiện Lực Thành phố
30 13h0 : 17/01/201817h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Tiểu Học Nông TiếnTổ 11, 12 phường Nông Tiến - TP. Tuyên Quang. : 151PA12TXĐiện Lực Thành phố
31 7h30 : 17/01/201812h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Nông TiếnTổ 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 phường Nông Tiến - TP. Tuyên Quang. : 194PA12TXĐiện Lực Thành phố
32 13h0 : 17/01/201817h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Tuyên BìnhXóm 3, 4, 5 xã Tràng Đà - TP. Tuyên Quang. : 219PA12TXĐiện Lực Thành phố
33 7h30 : 17/01/201812h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Lê Lợi 3Tổ 32, 33, 34 phường Tân Quang - TP. Tuyên Quang. : 94PA12TXĐiện Lực Thành phố
34 7h30 : 17/01/201812h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Xóm 13 Tràng ĐàXóm 13 xã Tràng Đà - TP. Tuyên Quang. : 160PA12TXĐiện Lực Thành phố
35 7h30 : 17/01/201812h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.Cầu ĐáTổ 13, 14, 15 phường Hưng Thành - TP. Tuyên Quang. : 149PA12TXĐiện Lực Thành phố
36 13h0 : 17/01/201817h0 : 17/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay tủ phân phối 0,4kV.XN MộcTổ 13 phường Tân Hà, tổ 33 phường Minh Xuân - TP. Tuyên Quang. : 285PA12TXĐiện Lực Thành phố
37 7h0 : 16/01/201815h0 : 16/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ điện tử Hữu HồngBãi xeTổ 26 phường Phan Thiết - TP. Tuyên Quang. : 140PA12TXĐiện Lực Thành phố
38 7h0 : 16/01/201815h0 : 16/01/2018Sửa chữa thường xuyên : Thay công tơ điện tử bằng công tơ Hữu HồngCầu đườngTổ 29, 30, 31, 35 phường Phan Thiết - TP. Tuyên Quang. : 383PA12TXĐiện Lực Thành phố
Điện lực Yên Sơn
39 8h0 : 20/01/201811h0 : 20/01/2018Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ trạm cắtCầu dao 1-3 Z129* Xã: Đội Bình, trạm biến áp trung gian nhà máy Z129 và các TBA TNT, Bệnh viện Hùng Vương, Mỏ đá Chi Đám, Sư 316, Trường Bắn, E98, Bơm nước Z129, di dân Xóm 10 Nhữ Khê, Đồng Cả, Đội 5+15, Liên Bình. : 3178PA12YSĐiện lực Yên Sơn

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện