Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Monday, August 20, 2018
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 9
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Sơn Dương
1 7h30 : 20/08/201816h0 : 20/08/2018Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc, cân phaTBA Bắc HoàngTổ Dân phố Bắc Hoàng, Đoàn Kết : 169PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
Điện Lực Thành phố
2 6h0 : 25/08/201818h0 : 25/08/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay hòm hộp công tơKm 6 Trung MônXóm 5, 6, 7 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn. : 240PA12TXĐiện Lực Thành phố
3 4h30 : 24/08/201818h0 : 24/08/2018Sửa chữa thường xuyên : Di chuyển từ cột 3/18 đến cột 5/18 lộ 972HT nhánh rẽ NM nướcVỊ TRÍ THÁO LÈO CỘT 18-Lộ 972 Trung gian Hưng ThànhPhường Hưng Thành - TP. Tuyên Quang. : 664PA12TXĐiện Lực Thành phố
4 16h30 : 24/08/201818h0 : 24/08/2018Sửa chữa thường xuyên : Tháo lèo cột 18 để di chuyển từ cột 3/18 đến cột 5/18 lộ 972HT nhánh rẽ NM nướcLỘ 972 HT-Lộ 972 Trung gian Hưng ThànhPhường Hưng Thành, Tân Quang, Phan Thiết - TP. Tuyên Quang. : 2681PA12TXĐiện Lực Thành phố
5 4h30 : 24/08/20187h0 : 24/08/2018Sửa chữa thường xuyên : Tháo lèo cột 18 để di chuyển từ cột 3/18 đến cột 5/18 lộ 972HT nhánh rẽ NM nướcLỘ 972 HT-Lộ 972 Trung gian Hưng ThànhPhường Hưng Thành, Tân Quang, Phan Thiết - TP. Tuyên Quang. : 2681PA12TXĐiện Lực Thành phố
6 6h0 : 23/08/201818h0 : 23/08/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay hòm hộp công tơKm 6 Trung MônXóm 5, 6, 7 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn. : 240PA12TXĐiện Lực Thành phố
7 6h0 : 22/08/201818h0 : 22/08/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay hòm hộp công tơKm 6 Trung MônXóm 5, 6, 7 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn. : 240PA12TXĐiện Lực Thành phố
8 4h0 : 22/08/20187h30 : 22/08/2018Đấu nối công trình TBA khách hàng mới : Đấu nối TBA Ngũ HiệpLộ 972 GT-TG 35kV Gò TrẩuPhường Tân Hà, xã Tràng Đà - TP. Tuyên Quang. xã Thắng Quân - H. Yên Sơn. : 2342PA12TXĐiện Lực Thành phố
9 6h0 : 21/08/201818h0 : 21/08/2018Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Thay hòm hộp công tơKm 6 Trung MônXóm 5, 6, 7 xã Trung Môn, huyện Yên Sơn. : 240PA12TXĐiện Lực Thành phố

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện