Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, March 29, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 39
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Chiêm Hoá
1 7h0 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Sửa chữa thường xuyên : - Lắp xà, thay dây dẫnTBA Làng NonCác KH sử dụng điện sau TBA Làng Non : 244PA12CHĐiện Lực Chiêm Hoá
2 7h0 : 31/03/201717h0 : 31/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : - Lắp xà, kéo rải thay dây dẫn, tháo chuyển hộp công tơ và dây băng khách hàngTBA Làng NonCác KH sử dụng điện sau TBA Làng Non : 244PA12CHĐiện Lực Chiêm Hoá
3 7h0 : 30/03/201717h0 : 30/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : - Lắp xà, kéo rải thay dây dẫn, tháo chuyển hộp công tơ và dây băng khách hàngTBA Làng NonCác KH sử dụng điện sau TBA Làng Non : 244PA12CHĐiện Lực Chiêm Hoá
4 7h0 : 29/03/201717h0 : 29/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : - Lắp xà, kéo rải thay dây dẫn, tháo chuyển hộp công tơ và dây băng khách hàngTBA Làng NonCác KH sử dụng điện sau TBA Làng Non : 244PA12CHĐiện Lực Chiêm Hoá
5 13h0 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Sửa chữa thường xuyên : -Thay tủ hạ áp và cáp tổngTBA Bắc NgoãThôn Bắc Ngoã : 69PA12CHĐiện Lực Chiêm Hoá
6 7h0 : 28/03/201717h0 : 28/03/2017Sửa chữa lớn lưới hạ áp: Nguồn vốn EVN NPC : Lắp xà, kéo rải thay dây dẫn, tháo chuyển hộp công tơ và dây băng khách hàngTBA Làng NonCác KH sử dụng điện sau TBA Làng Non : 244PA12CHĐiện Lực Chiêm Hoá
7 8h0 : 28/03/201712h0 : 28/03/2017Sửa chữa thường xuyên : -Thay tủ hạ áp và cáp tổngTBA Mỏ ăng ty moanCác khách hàng sử dụng điện sau TBA Mỏ ăng ty mon : 255PA12CHĐiện Lực Chiêm Hoá
8 13h0 : 27/03/201717h0 : 27/03/2017Sửa chữa thường xuyên : -Thay tủ hạ áp và cáp tổngTBA Khuôn Pồngthôn Khuân Pồng : 192PA12CHĐiện Lực Chiêm Hoá
9 8h0 : 27/03/201712h0 : 27/03/2017Sửa chữa thường xuyên : -Thay tủ hạ áp và cáp tổngTBA An vượngcác khách hàng sử dụng điện sau TBA An Vượng : 117PA12CHĐiện Lực Chiêm Hoá
Điện Lực Hàm Yên
10 6h0 : 30/03/201712h0 : 30/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột lắp xà căng dây lấy độ võng vị trí cột 08 A lộ 374 Yên Phú - Yên LâmMC 374 Yên Phú-Mất điện toàn bộ khu vực các Xã : Yên Phú,Yên Lâm -TBA Ngòi Khương xã Minh Khương : 3051PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
11 8h0 : 29/03/20179h30 : 29/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA T10 MQuangKhách hàng sử dụng điện sau TBA Thôn 10 Minh Quang : 90PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
12 9h30 : 29/03/201710h30 : 29/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA UB Minh hươngKhách hàng sử dụng điện sau TBA UB Minh Hương : 501PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
13 15h30 : 29/03/201716h30 : 29/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA Đồng cỏmKhách hàng sử dụng điện sau TBA Đồng cỏm : 239PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
14 14h0 : 29/03/201715h0 : 29/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA Dưỡng lộKhách hàng sau TBA Dưỡng Lộ : 283PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
15 11h0 : 29/03/201712h0 : 29/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA Chợ Minh hươngKhách hàng sử dụng điện sau TBA Chợ Minh Hương : 500PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
16 8h0 : 29/03/201711h30 : 29/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ,vệ sinh công nghiệp MCMáy Cắt KM31u vực các xã mất điện gồm: Nhân Mục,Tân Thành,Phù Lưu,Minh Dân,Minh Khương,Bạch Xa,Yên Thuận,Yên Phú,Yên Lâm & Thị Trấn Tân Yên : 23190PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
17 12h30 : 28/03/201714h0 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATrạm Nam NinhKhách hàng sử dụng điện sau TBA Nam Ninh : 167PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
18 9h0 : 28/03/20179h30 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳTBA Bình xa 1Khách hàng sử dụng điện sau TBA Bình Xa : 324PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
19 6h0 : 28/03/201712h0 : 28/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Dựng cột lắp xà sứ vị trí 8A Đ/d 35 kV chống sạt độ võngMC 374 Yên Phú-Mất điện toàn bộ khu vực các Xã : Yên Phú,Yên Lâm -TBA Ngòi Khương xã Minh Khương : 3051PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
20 8h0 : 28/03/20179h0 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA Tân bìnhKhách hàng sử dụng điện sau TBA Tân Bình : 241PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
21 10h0 : 28/03/201711h30 : 28/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA Mỏ cát Bình thànhKhách hàng sử dụng điện sau TBA Mỏ Cát : 382PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
22 8h0 : 27/03/20179h0 : 27/03/2017Thí nghiệm định kỳ : - Thí nghiệm định kỳTrạm An thạchkhách hàng sử dung điện sau TBA An Thạch : 126PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
23 14h0 : 27/03/201715h0 : 27/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThôn 4 Thái ThuỷKhách hàng sử dụng điện sau TBA Thôn 4 Thái Thuỷ : 177PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
24 9h0 : 27/03/201710h30 : 27/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBATBA An LâmKhách hàng sử dụng điện sau TBA An Lâm : 277PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
25 11h0 : 27/03/201712h0 : 27/03/2017Thí nghiệm định kỳ : Thí nghiệm định kỳ MBAThôn 1 Cao ĐàKhách hàng sử dụng điện sau TBA Thôn 1 Cao Đà : 68PA12HYĐiện Lực Hàm Yên
Điện Lực Sơn Dương
26 8h0 : 29/03/201716h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc ghíp, cân đảo pha phụ tảiTBA Đồng Tâm (Tuân Lộ )Thôn Đồng Tâm, thôn Trại Đát ,thôn Ba Quanh, thôn Đồng Lạnh : 217PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
27 10h0 : 29/03/201712h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Ép lại đầu cốt cực MBA phía cao ápTBA UB Đông QuýCác Thôn : Như Xuyên, Cây Táu, Nhâm Lang, Việt Lâm : 343PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
28 8h0 : 29/03/20179h30 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Ép lại đầu cốt cực MBA phía cao ápTBA Làng HàoThôn Làng Hào : 251PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
29 13h30 : 29/03/201715h0 : 29/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Ép lại đầu cốt cực MBA phía cao ápTBA Đồng ĐàmCác thôn: Đồng Phú, Đồng Đàm, Quang Tất : 241PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
30 8h30 : 27/03/20179h30 : 27/03/2017Thay công tơ định kỳ : Xử lý thứ tự pha công tơ tổng TBATBA Uỷ ban huyện SDCác khách hàng sử dụng điện tại TBA Ủy ban Huyện : 269PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
31 10h0 : 27/03/201711h0 : 27/03/2017Thay công tơ định kỳ : Xử lý thứ tự pha công tơ tổng TBATBA Trung tâm thanh thiếu nhiTổ Dân phố Tân An, Thịnh Tiến thuộc Thị Trấn Sơn Dương : 141PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
32 14h0 : 27/03/201715h0 : 27/03/2017Thay công tơ định kỳ : Xử lý thứ tự pha công tơ tổng TBATBA Chợ mớiThôn Tân Bắc, Bắc Trung : 279PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
33 7h30 : 27/03/201716h30 : 27/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Xử lý tiếp xúc Dd hạ áp, căn chỉnh hòm công tơTBA Tú trạcCác thôn: Tú Trạc, Đồng Hoan : 307PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
Điện Lực Thành phố
34 6h0 : 02/04/20176h30 : 02/04/2017Khác : Chuyển phương thức cấp điện.Máy cắt 971 Ngân Hàng Đầu Tư- Phường Tân Hà, phường Minh Xuân, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. : 4108PA12TXĐiện Lực Thành phố
35 15h30 : 02/04/201716h0 : 02/04/2017Khác : Chuyển phương thức cấp điện.Máy cắt 971 Ngân Hàng Đầu Tư- Phường Tân Hà, phường Minh Xuân, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang. : 4108PA12TXĐiện Lực Thành phố
36 6h0 : 02/04/201716h0 : 02/04/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lưới điệnLộ 973 Trung gian Gò Trẩu- Tổ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19 phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang. : 941PA12TXĐiện Lực Thành phố
37 8h0 : 27/03/201714h0 : 27/03/2017Sửa chữa thường xuyên : Sửa chữa lưới điệnPhan Thiết 2Tổ 32 phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang : 105PA12TXĐiện Lực Thành phố
Điện lực Yên Sơn
38 6h0 : 28/03/20179h0 : 28/03/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA Mới xây dựngCầu dao 1-3 Thắng Quân 2TBA Thắng Quân 2, Văn Lập, Hồng Thái : 554PA12YSĐiện lực Yên Sơn
39 6h0 : 28/03/201712h0 : 28/03/2017Đấu nối phát triển TBA công cộng mới : Đấu nối TBA Mới xây dựngCầu dao 4-3 Nông trường tháng 10Xã Mỹ Bằng, Nhữ Hán, Nhữ Khê : 4988PA12YSĐiện lực Yên Sơn

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện