Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, May 23, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 6
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Thành phố
1 5h0 : 30/05/20178h0 : 30/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lưới điệnCầu dao 1-9 Viên ChâuThôn Viên Châu 1, 2, 3 xã An Tường. : 639PA12TXĐiện Lực Thành phố
2 15h0 : 30/05/201718h0 : 30/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lưới điệnCầu dao 1-9 Viên ChâuThôn Viên Châu 1, 2, 3 xã An Tường. : 639PA12TXĐiện Lực Thành phố
3 5h0 : 30/05/201718h0 : 30/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lưới điệnCầu dao 1-9 Trường ThiThôn Trường Thi A, B, C xã An Khang : 318PA12TXĐiện Lực Thành phố
4 15h0 : 29/05/201718h0 : 29/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lưới điệnCầu dao 1-9 Viên ChâuThôn Viên Châu 1, 2, 3 xã An Tường. : 639PA12TXĐiện Lực Thành phố
5 5h0 : 29/05/20178h0 : 29/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lưới điệnCầu dao 1-9 Viên ChâuThôn Viên Châu 1, 2, 3 xã An Tường. : 639PA12TXĐiện Lực Thành phố
6 5h0 : 29/05/201718h0 : 29/05/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Sửa chữa lưới điệnCầu dao 1-9 Trường ThiThôn Trường Thi A, B, C xã An Khang : 318PA12TXĐiện Lực Thành phố

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện