Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, November 25, 2020
 
ĐIỆN LỰC HÀM YÊN HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020
 
2020-11-20 08:38:44

Điện lực Hàm Yên là một đơn vị sản xuất kinh doanh điện năng trực thuộc Công ty Điện lực Tuyên Quang. Thực hiện nhiệm vụ trực tiếp trong chuỗi hoạt động “Sản xuất – Truyền tải – Phân phối – Kinh doanh điện năng” trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang với sứ mệnh “Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện của khách hàng với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn”.

Giai đoạn 2016 – 2020; Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Điện lực luôn nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra: Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; Giảm thiểu tối đa thời gian mất điện của khách hàng; Chú trọng giảm tổn thất điện năng, hạ thấp tỷ lệ tổn thất kỹ thuật và tổn thất thương mại; Thực hiện văn hóa doanh nghiệp một cách thực chất, CBCNV thấm nhuần tư tưởng văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Họp giao ban thường kỳ

Trong 05 năm 2016 -2020, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,48 %; Sản lượng điện tiết kiệm đạt trên 1,2 tiệu kWh/năm. Tổn thất điện năng của đơn vị đã giảm từ 12,51% năm 2016 xuống 8,26% năm 2019 và ước thực hiện năm 2020 là 8,37 % đạt chỉ tiêu phấn đấu giao. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng đã hoàn thành các chỉ tiêu so với quy định, chỉ số tiếp cận điện năng đã đạt dưới 6 ngày. Triển khai cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến, dịch vụ điện theo phương thức điện tử trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng thông tin điện tử huyện và website, ứng dụng của Công ty. Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức thanh toán cho khách hàng với 03 ngân hàng, 02 nhà mạng viễn thông và 17 tổ chức trung gian. Hoàn thành các nhiệm vụ được giao về công tác xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, thông tin truyền thông và quan hệ công chúng.

Để đạt được những kết quả nêu trên, Điện lực Hàm Yên đã đồng bộ triển khai các nhóm giải pháp như: Chủ động phân tích tình hình phụ tải, đánh giá khả năng cung cấp điện, tính toán phương thức vận hành tối ưu và đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời, đáp ứng nhu cầu phụ tải trên địa bàn huyện đặc biệt là các khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, khu công nghiệp…; Tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình đầu tư xây dựng điện vào vận hành; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý vận hành, kinh doanh - dịch vụ khách hàng.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2016-2019 và những dự đoán đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. Ban lãnh đạo Điện lực đã xây dựng những mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ chủ yếu, cũng như đưa các giải pháp của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 nhằm đảm bảo đáp ứng cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên đại bàn huyện Hàm Yên, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng./.

Tin bài: Lý Anh Đức – Điện lực Hàm Yên

 
Tin cùng thư mục :
Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Tuyên Quang nỗ lực giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động trong sản suất kinh doanh.
ĐIỆN LỰC YÊN SƠN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC SỐ HÓA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
Điện lực Thành phố Tuyên Quang Thực hiện các dịch vụ về điện theo phương thức điện tử và qua cổng dịch vụ công Quốc gia
ĐIỆN LỰC HÀM YÊN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ CHO 100% KHÁCH HÀNG CÓ YÊU CẦU GIAO DỊCH CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN
ĐIỆN LỰC YÊN SƠN ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CAMERA ẢNH NHIỆT TRONG VIỆC KIỂM TRA LƯỚI ĐIỆN
Điện lực Na Hang ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG HOÀN THÀNH VIỆC THAY THẾ CÔNG TƠ CƠ BẰNG CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ
ĐIỆN LỰC CHIÊM HÓA PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
Điện lực Chiêm Hóa đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí
Điện lực Sơn Dương xử lý kịp thời dịch vụ khách hàng qua hệ thống CRM
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện