Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Friday, September 25, 2020
 
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 
2020-05-14 08:38:31

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty Điện lực Tuyên Quang, Chi bộ III Văn phòng đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, ngành phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến rõ nét.

Chi bộ III Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang có 31 đảng viên, Ban Chấp hành Chi bộ gồm 3 đồng chí. Chi bộ lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị  các phòng nghiệp vụ: Kế hoạch và vật tư; Tổ chức và nhân sự; Quản lý đầu tư; Công nghệ thông tin.

Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ III Văn phòng lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm gắn với phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” gắn với thực hiện chủ đề toàn khóa của Đảng ủy EVN về thực hiện lời dạy của Bác thông qua bài nói chuyện của Bác với cán bộ, công nhân viên Nhà máy Đèn Bờ Hồ, ngày 21/12/1954 với những nội dung vẫn còn nguyên giá trị như: “Lấy tinh thần đoàn kết, thương yêu nhau mà phê bình, giúp nhau sửa chữa”, “đoàn kết để thi đua nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm nhiên liệu, vật liệu”… Qua học Bác, từng cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến về nhận thức, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm các quy chế làm việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Chi bộ chú trọng lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Tại các kỳ sinh hoạt Chi bộ, đồng chí bí thư chi bộ trực tiếp truyền đạt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trì thảo luận, giải đáp thắc mắc, qua đó đã nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức và những nội dung đã đăng ký phấn đấu là căn cứ để kiểm điểm kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể được thực hiện thường xuyên trong công tác. Chi ủy thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Chi bộ xây dựng chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần thực hiện, trong đó bổ sung một số chuẩn mực: Sống có lý tưởng, có bản lĩnh cách mạng, lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, vì Đảng, vì nước, vì nhân dân;  trung thực, tự trọng, giản dị, khiêm tốn; nêu cao tính kỷ luật, tôn trọng pháp luật, kỷ cương nhà nước; thực hiện tốt văn hoá doanh nghiệp EVN. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thực sự nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Hết lòng phục vụ khách hàng; không nhũng nhiễu, gây phiền hà, gần gũi, gắn bó, cởi mở trong giao tiếp với khách hàng và đồng nghiệp.

Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó đáng chú ý là tham gia thực hiện tốt việc cung cấp điện đảm bảo cho các mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng của tỉnh; tham gia hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty giao; thực hiện Đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí giai đoạn 2016 – 2020 của Công ty Điện lực Tuyên Quang; trong giai đoạn 2016-2020 đã tham mưu triển khai khởi công 69 công trình xây dựng điện (trong đó: đường dây trung áp 250km, đường dây hạ áp 426km và 349 trạm biến áp; xây dựng mới 177 km đường dây cáp quang), các công trình cơ bản đảm bảo tiến độ giao với tổng mức đầu tư trên 417 tỷ đồng; triển khai đầu tư, xây dựng, chống quá tải lưới điện kịp thời; ứng dụng hiệu quả và phát huy tốt mạng cáp viễn thông và thiết bị CNTT, khai thác và vận hành ổn định các phần mềm dùng chung, nâng cao hiệu quả quản lý trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Hiện đại hóa công tác ghi chỉ số từ xa, thu tiền chấm nợ online, nhắn tin qua SMS và Zalo tạo thêm kênh thông tin tương tác với khách hàng sử dụng điện.

Chi bộ đã lãnh đạo tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua với những nội dung khác nhau, vận dụng một cách sáng tạo phong cách làm việc và đạo đức của Bác vào điều kiện cụ thể của sản xuất kinh doanh, phù hợp với thực tế của đơn vị. Việc làm theo gương Bác được gắn với các phong trào thi đua lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng. Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao. Công tác phát triển đảng viên và công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, đảng viên được coi trọng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ. Cán bộ, đảng viên, người lao động luôn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tập thể Chi bộ III Văn phòng

Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan với hoạt động của đoàn thể; thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể; duy trì phong trào văn nghệ, thể thao; làm tốt công tác xã hội từ thiện đối với các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn...

Hằng năm, Chi bộ III Văn phòng Công ty được Đảng ủy Công ty Điện lực Tuyên Quang xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc 3 năm liền.

Năm 2018, Chi bộ III Văn phòng được UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen: Đã có thành tích trong ”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016-2018), tại QĐ số: 482/QĐ-UBND ngày 16/5/2018.

Bằng khen của UBND tỉnh tặng cho Chi bộ III Văn phòng

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Chi bộ III Văn phòng Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua lao động sáng tạo; phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; vận dụng một cách sáng tạo phong cách làm việc và đạo đức của Bác vào điều kiện cụ thể của sản xuất kinh doanh, phù hợp với thực tế của đơn vị mình./.

Bài viết: Nguyễn Quốc Hưng – Đảng viên Chi bộ III Văn phòng

 
Tin cùng thư mục :
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG ĐƯA CÔNG NGHỆ TIẾN TIẾN VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH
PC Tuyên Quang: Tổ chức thi thực hành giữ bậc, nâng bậc công nhân nghề Quản lý vận hành và sửa chữa đường dây cấp điện áp 110kV, trực trạm 110kV (tổ thao tác lưu động) năm 2020
Công ty Điện lực Tuyên Quang lắp đặt công tơ điện tử và hệ thống thu thập dữ liệu công tơ từ xa
Phó Tổng giám đốc Lê Minh Tuấn làm việc với Công ty Điện lực Tuyên Quang về công tác đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thi công sửa chữa lớn mương cáp nhị thứ trạm 110kV Tuyên Quang
PC Tuyên Quang: Thăm hỏi, động viên, trao quà từ Quỹ Nhân đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho thân nhân gia đình công nhân viên chức lao động không may qua đời
Điện lực Na Hang phối hợp UBND các xã (xây dựng nông thôn mới) tuyên truyền kiểm tra, hướng dẫn xử lý khắc phục dây băng khách hàng không đảm bảo an toàn, mất mỹ quan.
TẬP HUẤN SỬ DỤNG BỘ DỤNG CỤ CẮT GỌT ĐẦU CÁP
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÀNH VI GÂY MẤT AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN
Điện lực Thành phố Tuyên Quang Ứng dụng công nghệ thiết bị kiểm tra xác định pha trong việc chuẩn hóa thông tin khách hàng, giảm chi phí, đảm bảo an toàn trong lao động.
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện