Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, July 7, 2020
 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG THỰC HIỆN GIẢM GIÁ ĐIỆN CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19
 
2020-04-21 11:07:28

Để hỗi trợ khách hàng gặp khó khăn trong dịch COVID_19 Tập đoàn Điện lực Việt nam đã thực hiện giảm giá điện và giảm tiền điện ba tháng cho các khách hàng như sau:

- Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% so với giá hiện tại.

- Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 so với giá hiện tại.

- Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan): Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh xuống bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất sau khi giảm giá.

- Đối với giá bán buôn điện nông thôn; giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư; giá bán buôn điện cho tổ hơp thương mại-dịch vụ-sinh hoạt: Giảm 10% giá bán buôn điện đối với bậc 1 đến bậc 4 của giá sinh hoạt; giảm 10% bán buôn điện cho mục đích khác .

- Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ: Giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn điện hiện tại.

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở (không phải là khách sạn) được dùng đê cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiêm, đã nhiêm Covid-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

- Giảm 20% tiền điện cho các khách sạn được dùng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19.

Danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quôc gia phòng, chông dịch bệnh Covid-19, Bộ Quôc phòng, Bộ Công an, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập hàng tháng cung cấp cho các đơn vị điện lực triển khai thực hiện.

Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng. Thời điểm giảm giá điện và giảm tiên điện cụ thê như sau:

- Đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách hàng có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 (xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị điện lực) sẽ được thực hiện giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

- Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp...): Thực hiện từ kỳ hoá đơn gần nhất kể từ ngày 16/4/2020.

Biểu giá bán điện sau khi hỗi trợ giá cho khách hàng: Đơn vị tính: đồng/kWh

 TT

 Đối tượng khách hàng

 Giá tháng 3/2019 theo QĐ 648

 Giá tháng 4/2020 theo QĐ 2739 

 Tăng/giảm (đồng)

 Tỷ lệ giảm (%)

 
 
 
 

1

Giá bán điện cho sản xuất

 

 

 

 

 

1.1

Cấp điện áp từ 110 KV trở lên

 

 

 

 

 

 

 - Giờ bình thường

        1,536

        1,382

          (154)

      10.03

 

 

 - Giờ thấp điểm

           970

           873

            (97)

      10.00

 

 

 - Giờ cao điểm

        2,759

        2,483

          (276)

      10.00

 

1.2

Cấp điện áp từ 22 đến dưới 110 KV

 

 

              -  

 

 

 

 - Giờ bình thường

        1,555

        1,400

          (155)

        9.97

 

 

 - Giờ thấp điểm

        1,007

           906

          (101)

      10.03

 

 

 - Giờ cao điểm

        2,871

        2,584

          (287)

      10.00

 

1.2

Cấp điện áp từ 6 đến dưới 22 KV

 

 

 

 

 

 

 - Giờ bình thường

        1,611

        1,450

          (161)

        9.99

 

 

 - Giờ thấp điểm

        1,044

           940

          (104)

        9.96

 

 

 - Giờ cao điểm

        2,964

        2,668

          (296)

        9.99

 

1.3

Cấp điện áp dưới 6 KV

 

 

 

 

 

 

 - Giờ bình thường

        1,685

        1,517

          (168)

        9.97

 

 

 - Giờ thấp điểm

        1,100

           990

          (110)

      10.00

 

 

 - Giờ cao điểm

        3,076

        2,768

          (308)

      10.01

 

2

Giá bán điện kinh doanh

 

 

 

 

 

2.1

Cấp điện áp 22 KV trở lên

 

 

 

 

 

 

 - Giờ bình thường

        2,442

        2,198

          (244)

        9.99

 

 

 - Giờ thấp điểm

        1,361

        1,225

          (136)

        9.99

 

 

 - Giờ cao điểm

        4,251

        3,826

          (425)

      10.00

 

2.2

Cấp điện áp từ 6 đến dưới 22 KV

 

 

 

 

 

 

 - Giờ bình thường

        2,629

        2,366

          (263)

      10.00

 

 

 - Giờ thấp điểm

        1,547

        1,392

          (155)

      10.02

 

 

 - Giờ cao điểm

        4,400

        3,960

          (440)

      10.00

 

2.3

Cấp điện áp dưới 6 KV

 

 

 

 

 

 

 - Giờ bình thường

        2,666

        2,399

          (267)

      10.02

 

 

 - Giờ thấp điểm

        1,622

        1,460

          (162)

        9.99

 

 

 - Giờ cao điểm

        4,587

        4,128

          (459)

      10.01

 

3

Sinh hoạt bậc thang

 

 

 

 

 

1

 - Cho 50 kWh từ 0 - 50

        1,678

        1,510

          (168)

      10.01

 

2

 - Cho kWh từ 51 - 100

        1,734

        1,561

          (173)

        9.98

 

3

 - Cho kWh 101 đến 200

        2,014

        1,813

          (201)

        9.98

 

4

 - Cho kWh 201đến 300

        2,536

        2,282

          (254)

      10.02

 

5

 - Cho kWh 301 đến 400

        2,834

        2,834

              -  

            -  

 

6

 - Cho kWh từ 401 trở lên

        2,927

        2,927

              -  

            -  

 
             

 

Như vậy các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ được giảm tiền điện tương ứng như sau:

- Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt 200kWh/tháng thì được giảm 37.150đồng/tháng;

- Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt 300kWh/tháng thì được giảm 62.550đồng/tháng;

- Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt 300kWh/tháng thì được giảm 68.805đồng/tháng;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến số tiền hỗi trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID_19 khoảng 11.000 tỷ đồng. Đây là một việc chia sẻ với các khách hàng sử dụng điện trong thời gian các khách hàng gắp khó khăn trong dịch COVIR-19. Ngành điện huy vọng với sự chia sẻ này sẽ giúp cho khách hàng giảm bớt những kho khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

  Công ty Điện lực Tuyên Quang

 
Tin cùng thư mục :
Thông cáo báo chí tình hình SXKD Quý II năm 2020
HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐỊNH KỲ NĂM 2020 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG
ĐOÀN CƠ SỞ CTY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG THAM GIA TẬP HUẤN ĐOÀN NĂM 2020
EVNNPC triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó với nắng nóng, hạn hán và xâm nhập mặn
HUẤN LUYỆN, SÁT HẠCH CẤP THẺ AN TOÀN ĐIỆN CHO ĐỐI TƯỢNG LÀM DỊCH VỤ BÁN LẺ ĐIỆN NĂNG
DIỄN TẬP AN TOÀN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG
Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG TRIỂN KHAI KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN BẰNG HÌNH THỨC ĐIỆN TỬ VỚI KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ CẤP ĐIỆN MỚI TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Hội nghị Đại biểu người lao động và triển khai Lễ ký cam kết thực thi VHDN, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng VHATLĐ Công ty Điện lực Tuyên Quang năm 2020
Hiệu quả bước đầu lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện