Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Friday, September 25, 2020
 
Phát động thực hiện văn hóa ATLĐ năm 2019
 
2019-03-27 15:29:53

Thực hiện việc đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2019. Ngày 22/03/2019 Điện lực Chiêm Hóa đã tổ chức lễ Phát động thực hiện văn hóa ATLĐ năm 2019

 Đ/C Vương Ngọc Uy Giám đốc điện lực phát động buổi lễ

Với mục tiêu để từng người lao động năm hiểu rõ được các nội dung của chương trình hành động “Thực hiện các giải pháp để đảm bảo An toàn lao động năm 2019” gồm: Nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn của đội ngũ lao động trong đó trình độ chuyên môn và nghiệp vụ; Nâng cao tính an toàn trong môi trường làm việc của người lao động; Kỷ luật lao động tại công sở, trên lưới điện; Công tác 5s tại đơn vị và trên lưới điện,

 Trong ngày toàn thể CBCNV của Điện lực đã thực hiện ký cam kết và đọc lời thề thực hiện văn hóa an toàn lao động với các nội dung:

1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật Nhà nước, các quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về công tác ATVSLĐ-PCCN.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong công việc và trên lưới điện.

3. Luôn nghĩ về an toàn lao đông trước khi làm việc.

4. Từ chối thực hiện công việc khi không có Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác, không làm đầy đủ các biện pháp an toàn, không được nghe phổ biến nội dung công việc và phạm vi làm việc.

5. Tuyên truyền, động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và nhân dân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, bảo vệ HLATCTLĐCA, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong dân.

CBCNV Điện lực Chiêm Hóa Đọc lời thế

Với sự hưởng ứng nhiệt tình “Thực hiện các giải pháp để đảm bảo An toàn lao động năm 2019” Điện lực Chiêm Hóa tin tưởng công tác an toàn lao động và ý thức tự giác chấp hành của người lao động sẽ có được những chuyển biến mạnh mẽ đi vào thực chất, hiệu quả trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

                                                                  Viết bài : Phùng Đức Thắng 

 

 
Tin cùng thư mục :
PC Tuyên Quang tổ chức Lễ ký cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng VHATLĐ Công ty Điện lực Tuyên Quang năm 2020
PC Tuyên Quang tổ chức Lễ ký cam kết thi đua thực thi Văn hóa doanh nghiệp và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng VHATLĐ Công ty Điện lực Tuyên Quang năm 2020
Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức chương trình Tọa đàm văn hóa EVNNPC và sự hài lòng khách hàng, thực hiện phương châm “Một đội ngũ – Một mục tiêu – Một hành trình” năm 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Phụ nữ Việt nam 20/10
PC Tuyên Quang: Tổ chức Giao lưu văn hóa tập thể với tinh thần tăng cường gắn kết và lan tỏa các giá trị văn hóa, chào mừng chào mừng 50 năm thành lập EVNNPC, 50 năm thành lập Công ty Điện lực Tuyên Quang
PC Tuyên Quang tổ chức lớp đào tạo “Gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp” cho cán bộ quản lý đơn vị cấp 4
PC Tuyên Quang tổ chức lớp đào tạo “Gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp”
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG TRIỂN KHAI LỄ PHÁT ĐỘNG: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng “Văn hóa an toàn lao động” và ký cam kết “Thực thi văn hóa doanh nghiệp” năm 2019
PC TUYÊN QUANG GẶP MẶT CHIA TAY CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG - QHCĐ NGHỈ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
PC Tuyên Quang truyền đạt, huấn luyện cho 100% CBCNV Công ty về các nội dung văn hóa then chốt
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực tuyên quang
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện