Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Sunday, September 23, 2018
 
Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XII)
 
2017-09-01 14:31:17

           Ngày 31/8/2017, Đảng ủy Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang; Trưởng, phó các phòng, các đơn vị trực thuộc với 171 đảng viên trong đảng bộ và toàn thể CBCNV khối Cơ quan Công ty.

Dự hội nghị và tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến với đảng viên trong Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang. Có đồng chí Hoàng Anh Tuấn - UV BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện.

            Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Tuyên Quang nhấn mạnh việc học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, đồng chí nhấn mạnh Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gồm có 3 Nghị quyết quan trọng về đường hướng và giải pháp trọng yếu phát triển kinh tế để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó có nội dung quan trọng liên quan đến doanh nghiệp nhà nước đó là Nghị quyết số 12 ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc học tập để tiếp thu nghị quyết một cách đầy đủ nhất, để đưa nghị quyết vào cuộc sống cũng như công việc.


Đ/c: Phạm Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Tuyên Quang 

phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hoàng Anh Tuấn - UV BCH, Phó trưởng Ban Tuyên Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện, quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Ma Văn Lộc – UV BTV Đảng ủy, thay mặt Đảng ủy thông qua “Dự thảo” Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), hội nghị thảo luận và thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), được Đảng bộ Công ty quan tâm tổ chức chu đáo đảm bảo yêu cầu, mục đích đề ra.

tg: Nguyễn Văn Tú - Văn phòng Công ty

 
Tin cùng thư mục :
PC Tuyên Quang khởi động Chương trình hành trình văn hoá EVNNPC và tổ chức khóa đào tạo huấn luyện nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo cho cán bộ chủ chốt của Công ty
Bảo đảm an toàn hành lang lưới điện mùa mưa bão
Công ty Điện lực Tuyên Quang với công tác " Đền ơn đáp nghĩa ", "Uống nước nhớ nguồn" nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương Binh-Liệt Sỹ (27/07/1947-27/07/2018)
Nét Văn hóa Doanh nghiệp trong gặp mặp chia tay CBCNV nghỉ chế độ Hưu trí tại PC Tuyên Quang
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang làm việc với Công ty Điện lực Tuyên Quang
Hội thảo khoa học tại Công ty Điện Lực Tuyên Quang
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CHO CNVC-LĐ NHÂN “THÁNG CÔNG NHÂN” NĂM 2018
Chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở
HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG (MỞ RỘNG) PHIÊN HỌP QUÝ I NĂM 2018
CBCNV Điện lực thành phố Tuyên Quang Thực hiện Văn hóa an toàn lao động trong sản xuất kinh doanh
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện