Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, July 7, 2020
 
Trình tự lắp đặt công tơ sinh hoạt
 
2016-03-22 09:12:39

 TRÌNH TỰ LẮP ĐẶT CÔNG TƠ 1 PHA, 3 PHA

I. Trình tự lắp đặt

1. Tiếp nhận yêu cầu cấp điện của khách hàng:

- Tiếp nhận gián tiếp: Các yêu cầu cấp điện của khách hàng được tiếp nhận qua: Trung tâm chăm sóc khách hàng; điện thoại; email; web; fax; bưu điện.... “Phòng Giao dịch khách hàng” liên lạc với khách hàng hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và hẹn ngày khảo sát.

- Tiếp nhận trực tiếp tại ‘Phòng Giao dịch khách hàng”: CBNV tiếp nhận yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đồng thời hẹn khách hàng thời gian khảo sát.

- Trường hợp khách hàng còn thiếu giấy tờ cần bổ sung, CBNV tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ loại giấy tờ cần bổ sung và khách hàng sẽ cung cấp bổ sung khi nhân viên Điện  lực đến khảo sát.

- Trường hợp khách hàng chưa có hồ sơ, Đơn vị điện lực thực hiện tiếp nhận hồ sơ cùng với thời gian khảo sát tại  địa điểm sử dụng điện của khách hàng.

- Trường hợp đã đủ điều kiện cấp điện: lưới điện các khu đô thị mới, khu chung cư... đã đầu tư đến công tơ và chuyển giao tài sản thuộc Đơn vị điện lực cho phép ký ngay HĐMBĐ và cấp điện cho khách hàng.

2. Khảo sát, thiết kế:

- CTĐL/ĐL tiến hành khảo sát và lập dự toán chi phí theo đúng lịch hẹn với khách hàng. Thông báo với khách hàng dự toán chi phí sau công tơ (nếu có) và thời gian thi công lắp đặt, ngay sau khi khảo sát tại địa điểm sử dụng điện của khách hàng.

- Trường hợp khách hàng mua điện qua công trình điện không thuộc tài sản của Đơn vị điện lực, Đơn vị điện lực phải thoả thuận với chủ sở hữu công trình điện để có văn bản chấp thuận của chủ sở hữu công trình điện.

- Trường hợp chưa đủ điều kiện bán điện do chưa có lưới điện phân phối hoặc lưới điện phân phối bị quá tải có xác nhận của cơ quan Điều tiết điện lực hoặc cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương được uỷ quyền, Đơn vị điện lực phải trả lời khách hàng bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được Giấy đề nghị mua điện của khách hàng, trong đó phải nêu rõ thời hạn dự kiến cấp điện được.

3. Thi công lắp đặt và ký kết HĐMBĐ:

- Đơn vị điện lực thực hiện tại địa điểm sử dụng điện của khách hàng: thu chi phí phần dây dẫn sau công tơ (nếu có) trường hợp khách hàng thuê dịch vụ của Đơn vị điện lực; bổ sung các giấy tờ khách hàng còn thiếu (nếu có); thi công lắp đặt; ký Biên bản treo tháo công tơ và nghiệm thu thiết bị đo đếm. Khách hàng ký HĐMBĐ đã được Đơn vị điện lực ký trước, bàn giao HĐMBĐ cho khách hàng ngay khi hoàn thành lắp đặt công tơ và đóng điện.

II. Thời gian:

Thời gian giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện từ lưới điện hạ áp khi khách hàng đã thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định:

1. Đối với khách hàng mua điện phục vụ mục đích sinh hoạt (qua công tơ điện 1 pha hoặc 3 pha), khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt (qua công tơ điện 1pha), đối với khu vực thành phố trong thời hạn 3 ngày (ngày làm việc), khu vực nông thôn trong thời hạn 5 ngày (ngày làm việc).

2. Đối với khách hàng mua điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt (qua công tơ điện 3 pha) trong thời hạn 7 ngày (ngày làm việc).

 
Tin cùng thư mục :
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện