Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, July 7, 2020
 
QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP ĐIỆN
 
2016-03-22 09:10:46

 I. Thủ tục, hồ sơ đề nghị mua điện đối với khách hàng mua điện phục vụ chính cho mục đích sinh hoạt.

1.1. Hồ sơ gồm:

             - Giấy đề nghị mua điện.

- 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các loại giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú; hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc quyết định phân nhà; hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hoặc Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở hoặc đang thi công xây dựng); hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất.

- Trường hợp khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã nơi đăng ký mua điện.

1.2. Khách hàng thay mặt cho khu tập thể, cụm dân cư, ngoài các giấy tờ nêu tại khoản 1.1, cần có thêm 01 Giấy ủy quyền hợp pháp của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư (có chữ ký của các hộ đã được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc chứng thực chữ ký).

1.3. Khách hàng đang sử dụng điện chung với công tơ của khách hàng khác, có nhu cầu tách công tơ riêng và ký HĐMBĐ trực tiếp với Đơn vị điện lực, ngoài các giấy tờ nêu tại khoản 1.1, cần có thêm Bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện của chủ HĐMBĐ đang dùng chung hoặc bản cam kết của khách hàng có nhu cầu tách riêng công tơ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung.

II. Hồ sơ đề nghị ngoài mục đích sinh hoạt

2.1. Giấy đề nghị mua điện;

2.2. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định địa điểm mua điện.

Giấy tờ xác định địa điểm mua điện có thể là một trong các loại giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú; hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc Quyết định phân nhà; hoặc Hợp đồng mua bán nhà hợp lệ; hoặc Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên; hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; hoặc Hợp đồng thuê địa điểm.

Trường hợp khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định được địa điểm mua điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về địa điểm mua điện của UBND phường, xã  nơi đăng ký mua điện.

2.3. 01 bản sao của một loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện.

Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện có thể là một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng, đại diện; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; hoặc Quyết định thành lập đơn vị.

Trường hợp khách hàng không có bất cứ một loại giấy tờ xác định được mục đích sử dụng điện nào như nêu trên thì Giấy đề nghị mua điện cần có xác nhận về mục đích sử dụng điện của cơ quan quản lý của cấp có thẩm quyền hay UBND phường, xã tại nơi đăng ký mua điện.

2.4. 01 bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện. Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có TBA riêng hoặc không có TBA riêng nhưng có công suất đăng ký sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên, phải có thêm đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện với bên bán điện.

 III. Chi phí đầu tư của Đơn vị Điện lực và khách hàng

3.1. Trường hợp khách hàng cấp điện mới:

3.1.1. Các khoản chi phí do Đơn vị điện lực đầu tư:

Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt, các khoản thuế và phí theo quy định của Nhà nước để lắp đặt nhánh rẽ từ lưới điện hạ áp đến công tơ và aptomat bảo vệ công tơ.

3.1.2. Các khoản chi phí do khách hàng đầu tư:

Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt dây dẫn điện từ sau công tơ vào địa điểm sử dụng điện của khách hàng (trừ áp tô mát bảo vệ công tơ). Trường hợp thuê Đơn vị Điện lực thực hiện sẽ bao gồm cả thuế và phí theo quy định của Nhà nước.

3.2. Trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi công suất:

Đơn vị điện lực chịu chi phí đối với thiết bị thuộc tài sản của Đơn vị điện lực; Khách hàng chịu chi phí đối với thiết bị thuộc tài sản của khách hàng.

3.3. Trường hợp thay đổi vị trí thiết bị đo đếm:

3.3.1. Khách hàng có nhu cầu thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện, toàn bộ chi phí để thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện do khách hàng đầu tư (trừ công tơ).

3.3.2. Đơn vị điện lực cần thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện, toàn bộ chi phí để thay đổi vị trí thiết bị đo đếm điện do Đơn vị điện lực đầu tư. 

 
Tin cùng thư mục :
EVNNPC triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4
Thông cáo báo chí về công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017
Quy định về điều chỉnh giá điện
Hướng đẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng tra cứu các thông tin và dịch vụ về Điện trên thiết bị di động
Mẹo dùng thiết bị trong nhà tốn ít điện
Thông báo về hoạt động của Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Thông báo giá bán điện áp dụng từ ngày 16/3/2015
Trình tự lắp đặt công tơ sinh hoạt
Thông báo gửi Quý khách hàng
Thông báo giá bán điện mới áp dụng từ ngày 22/12/2012
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện