Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, July 7, 2020
 
Thông báo giá bán điện mới áp dụng từ ngày 22/12/2012
 
2013-01-24 07:51:56

Căn cứ Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương về việc quy định giá bán điện và hướng dẫn thực hiện

Công ty Điện lực Tuyên Quang trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện như sau:

- Ngày 22/12/2012, Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ tổ chức chốt chỉ số của toàn bộ điện kế đang vận hành trên lưới (trừ các điện kế bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt).

- Kể từ ngày 22/12/2012, Công ty Điện lực Tuyên Quang áp dụng biểu giá bán điện mới như sau:

 

Giá bán điện theo thời gian sử dụng trong ngày

Giá bán điện được quy định theo thời gian sử dụng điện trong ngày (sau đây gọi là hình thức ba giá), như sau:

1. Giờ bình thường

a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy

- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);

- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);

- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).

b) Ngày Chủ nhật

Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).

2. Giờ cao điểm

a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy

- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);

- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).

b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.

3. Giờ thấp điểm

Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).

 

Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất như sau:

                                                                                                                                                       Đơn vị tính: đ/kWh. Mức giá trong bảng dưới đây chưa bao gồm thế VAT.

STT

Đối tượng áp dụng giá

Giá bán điện (đồng/kWh)

1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

 

 

a) Giờ bình thường

    1.217  

 

b) Giờ thấp điểm

       754  

 

c) Giờ cao điểm

    2.177  

2

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV

 

 

a) Giờ bình thường

    1.243  

 

b) Giờ thấp điểm

       783   

 

c) Giờ cao điểm

    2.263  

3

 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

 

a) Giờ bình thường

    1.286  

 

b) Giờ thấp điểm

       812  

 

c) Giờ cao điểm

    2.335  

4

Cấp điện áp dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

    1.339  

 

b) Giờ thấp điểm

       854  

 

c) Giờ cao điểm

    2.421  

       Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 11

Giá bán lẻ điện cho bơm nước tưới tiêu

       Giá bán lẻ điện cho bơm nước tưới tiêu như sau:

                                                                                                                                                                                          Đơn vị tính: đ/kWh. Mức giá trong bảng dưới đây chưa bao gồm thế VAT.

STT

Cấp điện áp

Giá bán điện (đồng/kWh)

1

Từ 6 kV trở lên

 

 

a) Giờ bình thường

    1.142  

 

b) Giờ thấp điểm

       596  

 

c) Giờ cao điểm

    1.660  

2

Dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

    1.199  

 

b) Giờ thấp điểm

       625  

 

c) Giờ cao điểm

    1.717  

       Giá bán lẻ điện cho các đối tượng hành chính, sự nghiệp 

       Giá bán lẻ điện cho các đối tượng hành chính, sự nghiệp như sau:

                                                                                 Đơn vị tính: đ/kWh. Mức giá trong bảng dưới đây chưa bao gồm thế VAT. 

STT

Đối tượng áp dụng giá

Giá bán điện (đồng/kWh)

1

Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông

 

 

a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

    1.315  

 

b) Cấp điện áp dưới 6 kV

    1.401  

2

Chiếu sáng công cộng

 

 

a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

    1.430  

 

b) Cấp điện áp dưới 6 kV

    1.516  

3

Đơn vị hành chính, sự nghiệp

 

 

a) Cấp điện áp từ 6 kV trở lên

    1.458  

 

b) Cấp điện áp dưới 6 kV

    1.516  

       Giá bán lẻ điện cho kinh doanh

       Giá bán lẻ điện cho kinh doanh như sau:

                                                             Đơn vị tính: đ/kWh. Mức giá trong bảng dưới đây chưa bao gồm thế VAT.

STT

Cấp điện áp

Giá bán điện (đồng/kWh)

1

Từ 22 kV trở lên

 

 

a) Giờ bình thường

    2.004  

 

b) Giờ thấp điểm

    1.142  

 

c) Giờ cao điểm

    3.442  

2

Từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

 

a) Giờ bình thường

    2.148  

 

b) Giờ thấp điểm

    1.286  

 

c) Giờ cao điểm

    3.557  

3

Dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

    2.177  

 

b) Giờ thấp điểm

    1.343  

 

c) Giờ cao điểm

    3.715  

       Giá bán lẻ điện sinh hoạt

            1. Giá bán lẻ điện bậc thang cho mục đích sinh hoạt như sau:

                                          Đơn vị tính: đ/kWh. Mức giá trong bảng dưới đây chưa bao gồm thế VAT.  

STT

Mức sử dụng của một hộ
trong tháng

Giá bán điện

(đồng/kWh)

1

Cho 50 kWh (cho hộ nghèo và thu nhập thấp)

       993  

2

Cho kWh từ 0 - 100 (cho hộ thông thường)

    1.350  

3

Cho kWh từ 101 - 150

    1.545  

4

Cho kWh từ 151 - 200

    1.947  

5

Cho kWh từ 201 - 300

    2.105  

6

Cho kWh từ 301 – 400

    2.249  

7

Cho kWh từ 401 trở lên

    2.307  

          2. Giá điện cho bậc thang đầu tiên (0 - 50 kWh) chỉ áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng và có đăng ký với bên bán điện. Các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp để được mua điện theo giá của bậc thang đầu tiên đăng ký theo hướng dẫn của bên bán điện.

          3. Biểu giá từ bậc thang thứ hai trở đi được áp dụng cho các hộ thông thường và cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp có đăng ký cho sản lượng điện sử dụng từ kWh thứ 51 trở lên.

          4. Giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt cho các đối tượng mua điện tạm thời và mua điện ngắn hạn theo hình thức sử dụng thẻ trả trước là: 1.902 đồng/kWh (giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT).

 Giá bán lẻ điện tại những nơi chưa có lưới điện quốc gia

       1. Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo nơi chưa nối lưới điện quốc gia do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt nhưng không được ngoài mức giá trần và giá sàn được quy định như sau:

       a) Giá sàn: 2.156 đồng/kWh;

       b) Giá trần: 3.593 đồng/kWh.

       2. Đơn vị bán lẻ điện tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo nơi chưa nối lưới điện quốc gia có trách nhiệm xây dựng Đề án giá bán lẻ điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện trong khu vực trên nguyên tắc đảm bảo kinh doanh và phải xác định rõ lượng bù lỗ do bán điện cho sinh hoạt theo giá trần quy định nhưng thấp hơn giá đảm bảo kinh doanh được duyệt, gửi Sở Công Thương thẩm tra, báo cáo để gửi Cục Điều tiết điện lực có ý kiến bằng văn bản để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hàng năm. 

 Công ty Điện lực Tuyên Quang trân trọng thông báo!

 

 
Tin cùng thư mục :
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện