Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, January 27, 2021
 
ĐIỆN LỰC NA HANG
 
2012-07-09 10:43:59

 

 

Ngày thành lập: 1/4/1995

Địa chỉ: Thị trấn Na Hang huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

Về mô hình tổ chức: Điện lực có 2 phòng nghiệp vụ là: phòng  Kinh doanh- Tài Vụ, phòng Kế hoạch- Kỹ thuật và an toàn; Điện lực có: 05 tổ Sản xuất trực thuộc

 

 

Lãnh đạo Điện lực Na Hang hiện nay:

 

 

- Giám đốc: Hoàng Văn Mạnh  

- P.Giám đốc: Ma Sơn Lâm

- P.Giám đốc: Nguyễn Quốc Hưng

Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 43 người trong đó 9 người có trình độ đại học, cao đẳng có 02 người, trung học có 05 người;

Chức năng nhiệm vụ chính:

 

 

Quản lý vận hành lưới điện phân phối trên địa bàn thuộc phạm vi Điện lực quản lý đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, liên tục, chất lượng cho khách hàng dùng điện.

Thực hiện việc kinh doanh bán điện, kinh doanh các dịch vụ viễn thông theo qui trình của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tổ chức, động viên cán bộ, công nhân viên chức của Điện lực thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao, chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật Nhà nước. Chăm lo đến dời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong đơn vị.

        Phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện tốt việc quản lý lưới điện, mạng viễn thông Điện lực  thuộc phạm vi Điện lực quản lý.

 

 

Khối lượng quản lý đến hết năm 2009:

 

        Trạm phân phối: 75 trạm; Trạm BTS: 03 trạm; Đường dây 35 KV: 188 Km; Đường dây hạ thế: 140 Km; Khách hàng dùng điện: 9.000 khách hàng; Khách hàng thuê bao DVVT: 2.500 khách hàng ;Sản lượng điện thương phẩm: 13 triệu KW; Doanh thu bán điện:10,7 tỷ đồng; Doanh thu cước viễn thông:2,1 tỷ đồng; Tổn thất điện năng: 6% ;Giá bán điện bình quân: 825 đồng / Kwh.

Khen thưởng:

        Được tặng thưởng 5 bằng khen của Bộ Công nghiệp, Tập Đoàn Điện lực Việt nam, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang.

 
Tin cùng thư mục :
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện