Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, January 27, 2021
 
ĐIỆN LỰC HÀM YÊN
 
2012-07-03 09:20:36

 

 

Ngày thành lập: 1/4/1995

Địa chỉ: Thị trấn Tân Yên Huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang

Về mô hình tổ chức: Điện lực có 2 phòng nghiệp vụ là: phòng  Kinh doanh- Tài chính; phòng Kỹ thuật- An toàn- Điều độ; Điện lực có: 05  tổ Sản xuất trực thuộc.

Lãnh đạo Điện lực Hàm Yên hiện nay:

- Giám đốc: Vương Ngọc Uy

- P.Giám đốc: Đỗ Trường Giang

- P.Giám đốc: Vũ Trọng Quỳnh

Tổng số cán bộ công nhân viên chức: 51 người trong đó 8 người có trình độ đại học, cao đẳng có 04 người, trung học có 15 người.

Chức năng nhiệm vụ chính:

Quản lý vận hành lưới điện phân phối trên địa bàn thuộc phạm vi Điện lực quản lý đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, liên tục, chất luợng cho khách hàng dùng điện.

Thực hiện việc kinh doanh bán điện, kinh doanh các dịch vụ viễn thông theo qui trình của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Tổ chức, động viên cán bộ, công nhân viên chức của Điện lực thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao, chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật Nhà nước. Chăm lo đến dời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong đơn vị.

Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc quản lý theo ngành và theo vùng lãnh thổ, bảo vệ an toàn lưới điện, mạng  viễn thông, bảo vệ tài sản của Công ty tại địa bàn do Điện lực quản lý.

Khối lượng quản lý đến hết năm 2009:

         Trạm Trung gian 35 KV: 01 trạm; Trạm phân phối: 97 trạm; Trạm BTS: 05 trạm; Đường dây 35 KV: 214 Km; Đường dây 10 KV: 12 Km; Đường dây hạ thế: 667 Km; Khách hàng dùng điện: 22.156 khách hàng; Khách hàng thuê bao DVVT: 3.190 khách hàng; Sản lượng điện thương phẩm: 22,7 triệu KW; Doanh thu bán điện: 17,1 tỷ đồng; Doanh thu cước viễn thông: 2,09 tỷ đồng; tổn thất điện năng: 6,85 %; Giá bán điện bình quân: 689,5 đồng / Kwh.

Khen thưởng:

        Được tặng thưởng bằng khen của Bộ Công nghiệp, Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 
Tin cùng thư mục :
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện