Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, January 27, 2021
 
ĐIỆN LỰC SƠN DƯƠNG
 
2012-07-03 08:48:07

 

 

Ngày thành lập: Tiền thân của Điện lực Sơn Dương là Chi nhánh điện Sơn Dương được thành lập năm 1991. Tháng 5 năm 2010 Điện lực Sơn Dương được thành lập trên cơ sở Chi nhánh điện Sơn Dương.

Địa chỉ: Thị trấn Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang .

Về mô hình tổ chức: Điện lực có 02 phòng nghiệp vụ là: phòng  Kinh doanh- Tài chính, phòng Kỹ thuật- An toàn - Điều độ; Điện lực có 5 tổ sản xuất.

Lãnh đạo Điện lực Sơn Dương hiện nay:

- Giám đốc: Phạm Văn Tân

            - P.Giám đốc: Đinh quang Hùng

- P.Giám đốc: Nguyễn Quang Hà

Chức năng nhiệm vụ chính:

        Quản lý vận hành lưới điện phân phối trên địa bàn thuộc phạm vi Điện lực quản lý đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, liên tục, cho khách hàng dùng điện.

 Thực hiện việc kinh doanh bán điện, kinh doanh các dịch vụ viễn thông theo qui trình kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

 Tổ chức, động viên cán bộ, công nhân viên chức của thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao, chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật Nhà nước. Chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong đơn vị.

        Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện quản lý lưới điện và mạng viễn thông Điện lực theo ngành và vùng lãnh thổ, bảo vệ an toàn lưới điện, mạng  viễn thông Điện lực, bảo vệ tài sản của Công ty tại địa bàn do Điện lực quản lý.

Khối lượng quản lý đến hết năm 2009:

        Trạm Trung gian 35 KV: 01 trạm ; Trạm phân phối: 164 trạm ; Trạm BTS: 04 trạm; Đường dây 35 KV: 234 Km; Đường dây 10 KV: 38 Km; Đường dây hạ thế: 491 Km; Khách hàng dùng điện: 41.000 khách hàng; Khách hàng thuê bao dịch vụ viễn thông: 3.500 khách hàng; Sản lượng điện thương phẩm: 47 triệu kw; Doanh thu bán điện: 32,6 tỷ đồng;  Doanh thu cước viễn thông: 2,13 tỷ đồng;Tổn thất điện năng:6 %; Giá bán điện bình quân: 964,3 đồng / Kwh.

Khen thưởng:

 

 Năm 2003 nhận được Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

 

 
Tin cùng thư mục :
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện