Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, November 13, 2018
Văn bản khác
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra trong EVN
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra trong EVN
2018-05-04 14:39
-190
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2018-05-02 15:51
-192
Nghị quyết số: 48/2017/QH14
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
2018-03-28 16:13
-227
Nghị quyết số: 49/2017/QH14
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
2018-03-28 16:13
-227
Nghị quyết số: 50/2017/QH14
Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018
2018-03-28 16:12
-227
Nghị quyết số: 56/2017/QH14
Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách bộ máy tổ chức hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
2018-03-28 16:12
-227
Nghị quyết số: 55/2017/QH14
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
2018-03-28 16:10
-227
Nghị quyết số: 54/2017/QH14
Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
2018-03-28 16:07
-227
Nghị quyết số: 53/2017/QH14
Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
2018-03-28 16:05
-227
Nghị quyết số: 52/2017/QH14
Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
2018-03-28 16:02
-227
123
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện