Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, August 12, 2020
Văn Bản Pháp Quy
Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020
Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 về việc hỗ trợ giảm giá điện,giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
2020-04-21 11:34
-110
Quyết định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định về giá bán điện
Quyết định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định về giá bán điện
2019-05-07 11:38
-460
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định về thực hiện giá bán điện
2018-10-19 11:23
-660
Luật phòng chống khủng bố
Luật phòng chống khủng bố
2018-07-27 14:50
-744
Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở
Một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (trích Điều 10 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện)
2018-07-20 13:51
-751
Bộ luật hình sự năm 2015
Bộ luật hình sự năm 2015
2018-06-19 16:17
-782
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2018-03-12 09:33
-881
Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định giá bán điện mới

2017-12-18 10:50
-965
Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện theo thông tư số 42/2015/TT-BCT
2016-05-11 08:43
-1551
Quy định hệ thống điện phân phối
Quy định hệ thống điện phân phối theo thông tư số 39/2015/TT-BCT
2016-05-11 08:39
-1551
123
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện