Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Sunday, September 23, 2018
Văn Bản Pháp Quy
Luật phòng chống khủng bố
Luật phòng chống khủng bố
2018-07-27 14:50
-55
Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở
Một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (trích Điều 10 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện)
2018-07-20 13:51
-62
Bộ luật hình sự năm 2015
Bộ luật hình sự năm 2015
2018-06-19 16:17
-93
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2018-03-12 09:33
-192
Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định giá bán điện mới

2017-12-18 10:50
-276
Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện theo thông tư số 42/2015/TT-BCT
2016-05-11 08:43
-862
Quy định hệ thống điện phân phối
Quy định hệ thống điện phân phối theo thông tư số 39/2015/TT-BCT
2016-05-11 08:39
-862
Quyết định quy định giá bán điện của Bộ Công thương áp dụng từ ngày 16/3/2015

2016-04-05 14:59
-898
Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

2015-10-27 09:29
-1059
Quyết định Quy định về mức phí ngừng và cung cấp điện trở lại

2015-10-27 09:28
-1059
123
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện