Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Saturday, May 26, 2018
Văn Bản Pháp Quy
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2018-03-12 09:33
-72
Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định giá bán điện mới

2017-12-18 10:50
-156
Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện theo thông tư số 42/2015/TT-BCT
2016-05-11 08:43
-742
Quy định hệ thống điện phân phối
Quy định hệ thống điện phân phối theo thông tư số 39/2015/TT-BCT
2016-05-11 08:39
-742
Quyết định quy định giá bán điện của Bộ Công thương áp dụng từ ngày 16/3/2015

2016-04-05 14:59
-778
Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

2015-10-27 09:29
-939
Quyết định Quy định về mức phí ngừng và cung cấp điện trở lại

2015-10-27 09:28
-939
Thông tư quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

2015-10-27 09:25
-939
Thông tư quy định về mua bán công suất phản kháng

2015-10-27 09:21
-939
Quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
Quy định cấp điện cho khách hàng từ lưới điện trung áp của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
2015-05-11 07:44
-1108
123
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện