Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, November 25, 2020
Văn Bản Pháp Quy
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Thông tư 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 của BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
2020-11-13 14:33
-9
Hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg
Hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo Quyết định 13/2020/QĐ-TTg
2020-11-13 14:32
-9
Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
2020-11-13 14:32
-9
Văn bản số 5534/EVNNPC-KD ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo quyết định 13/2020/QĐ-TTg
Văn bản số 5534/EVNNPC-KD ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện phát triển ĐMTMN theo quyết định 13/2020/QĐ-TTg
2020-11-13 14:32
-9
Thông tư 22/TT-BCT ngày 9/9/2020 của BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
Thông tư 22/TT-BCT ngày 9/9/2020 của BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện
2020-11-03 15:17
-19
Thông tư 23/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lạ
Thông tư 23/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của BCT quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lạ
2020-11-03 15:17
-19
Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020
Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 về việc hỗ trợ giảm giá điện,giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19
2020-04-21 11:34
-215
Quyết định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định về giá bán điện
Quyết định về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định về giá bán điện
2019-05-07 11:38
-565
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định về thực hiện giá bán điện
2018-10-19 11:23
-765
Luật phòng chống khủng bố
Luật phòng chống khủng bố
2018-07-27 14:50
-849
1234
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện