Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, November 13, 2018
Văn Bản Pháp Quy
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định về thực hiện giá bán điện
2018-10-19 11:23
-22
Luật phòng chống khủng bố
Luật phòng chống khủng bố
2018-07-27 14:50
-106
Hướng dẫn thực hiện giá điện cho người thuê nhà để ở
Một số quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (trích Điều 10 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29/5/2014 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện)
2018-07-20 13:51
-113
Bộ luật hình sự năm 2015
Bộ luật hình sự năm 2015
2018-06-19 16:17
-144
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp các dịch vụ điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
2018-03-12 09:33
-243
Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định giá bán điện mới

2017-12-18 10:50
-327
Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện theo thông tư số 42/2015/TT-BCT
2016-05-11 08:43
-913
Quy định hệ thống điện phân phối
Quy định hệ thống điện phân phối theo thông tư số 39/2015/TT-BCT
2016-05-11 08:39
-913
Quyết định quy định giá bán điện của Bộ Công thương áp dụng từ ngày 16/3/2015

2016-04-05 14:59
-949
Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

2015-10-27 09:29
-1110
123
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện