Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, November 25, 2020
kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành điện
PC TUYÊN QUANG: TỰ HÀO VỀ CÁC ANH
Tuyên Quang, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang vinh dự và tự hào được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn là Thủ đô Khu giải phóng, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang một lần nữa được chọn là Thủ đô Kháng chiến, nơi khai sinh, đặt nền móng cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam, ghi dấu những sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc, là dấu son trong lòng Tổ quốc. Trên chặng đường phát triển của vùng đất chiến khu cách mạng, ngành điện Tuyên Quang đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, xây dựng ngành ngày càng lớn mạnh và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, của quê hương
2020-11-18 11:24
-4
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện