Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, August 12, 2020
Tủ sách pháp luật
Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
2020-05-13 10:11
-88
Luật Dân quân tự vệ 2019
Có hiệu lực từ ngày 1/7/2020
2020-04-17 07:36
-114
Luật phòng chống tác hại của rượu bia 2019
Văn bản sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020
2020-01-13 09:07
-209
Bộ câu hỏi tìm hiểu pháp Luật
Bộ câu hỏi tìm hiểu pháp luật kèm đáp án
2019-12-23 08:05
-230
Nghị định số 208/2013/NĐ-CP Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và sử lý hành vi chống người thi hành công vụ
Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và sử lý hành vi chống người thi hành công vụ
2019-11-13 08:31
-270
92/ KH-UBND Kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân.
Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân.
2019-11-13 08:30
-270
Nghị định 59/2019/NĐ-CP
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.
2019-11-13 08:28
-270
Luật phòng chống tham nhũng 2018
Luật phòng chống tham nhũng 2018 có hiệu lực thi hành 1/7/2019
2019-11-13 08:26
-270
Nghị định 44/2019/NĐ-CP
Nghị định 44/2019/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 1/7/2019
2019-11-13 08:24
-270
Nghị định 14/2014/NĐ-CP thi hành Luật Điện Lực và an toàn điện
Quy định chi tiết thi hành Luật Điện Lực và an toàn điện
2019-11-13 08:21
-270
1234
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện