Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Saturday, September 21, 2019
Tủ sách pháp luật
Kết luận số 55 Ban chấp hành trung ương
Về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng
2019-09-10 15:10
-7
92/ KH-UBND
Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân.
2019-09-09 10:29
-8
Nghị định 44/2019/NĐ-CP
Nghị định 44/2019/NĐ-CP về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng có hiệu lực từ ngày 1/7/2019
2019-08-08 09:28
-40
Luật phòng chống tham nhũng 2018
Luật phòng chống tham nhũng 2018 có hiệu lực thi hành 1/7/2019
2019-08-08 09:25
-40
Nghị định 59/2019/NĐ-CP
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.
2019-08-08 09:25
-40
Luật bảo hiểm xã hội 2014
Luật bảo hiểm xã hội Việt Nam
2019-07-04 14:19
-75
Bộ luật lao động
10/2012/QH13 Luật lao động
2019-07-04 14:13
-75
Bộ luật Hình sự
Luật hình sự Việt Nam
2019-07-04 14:12
-75
Bộ Luật Dân sự 2015
Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2015
2019-07-04 14:08
-75
Luật hiến pháp 2013
Luật hiến pháp Việt Nam 2013
2019-07-04 14:04
-75
123
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện