Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Wednesday, November 25, 2020
Tủ sách pháp luật
Quyết định 579/QĐ-EVN
Quyết định 579/QĐ-EVN ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc " Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc"
2020-09-04 09:27
-79
Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính Phủ
Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
2020-09-04 09:27
-79
Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
2020-05-13 10:11
-193
Luật Dân quân tự vệ 2019
Có hiệu lực từ ngày 1/7/2020
2020-04-17 07:36
-219
Luật phòng chống tác hại của rượu bia 2019
Văn bản sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020
2020-01-13 09:07
-314
Bộ câu hỏi tìm hiểu pháp Luật
Bộ câu hỏi tìm hiểu pháp luật kèm đáp án
2019-12-23 08:05
-335
Nghị định số 208/2013/NĐ-CP Các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và sử lý hành vi chống người thi hành công vụ
Nghị định số 208/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 của Chính phủ quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và sử lý hành vi chống người thi hành công vụ
2019-11-13 08:31
-375
92/ KH-UBND Kế hoạch tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân.
Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân.
2019-11-13 08:30
-375
Nghị định 59/2019/NĐ-CP
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.
2019-11-13 08:28
-375
Luật phòng chống tham nhũng 2018
Luật phòng chống tham nhũng 2018 có hiệu lực thi hành 1/7/2019
2019-11-13 08:26
-375
1234
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện