Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Sunday, September 23, 2018
Văn hóa Doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực tuyên quang
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực tuyên quang
2018-08-29 15:20
-22
ĐÀO TẠO PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG
Trong hai ngày 07 và 08/8/2018 Công ty Điện lực Tuyên Quang (PCTQ) đã phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo sao việt (VietStar Training and Consulting JSC) tổ chức khóa đào tạo “Phong cách lãnh đạo EVNNPC cho cán bộ chủ chốt của Công ty Điện lực Tuyên Quang” cho 57 cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đây là một nội dung trong hàng loạt các chương trình thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Tuyên Quang
2018-08-13 09:12
-38
SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, SLOGAN CỦA EVNNPC
SLOGAN của EVNNPC
2018-07-13 15:23
-69
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện