Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Tuesday, April 23, 2019
Văn hóa Doanh nghiệp
CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG TRIỂN KHAI LỄ PHÁT ĐỘNG: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng “Văn hóa an toàn lao động” và ký cam kết “Thực thi văn hóa doanh nghiệp” năm 2019
Để tiếp tục triển khai thành công “Hành trình văn hóa EVNNPC” đến tất cả cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Tuyên Quang
2019-03-29 15:30
-22
Phát động thực hiện văn hóa ATLĐ năm 2019
Thực hiện việc đẩy mạnh, xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2019. Ngày 22/03/2019 Điện lực Chiêm Hóa đã tổ chức lễ Phát động thực hiện văn hóa ATLĐ năm 2019
2019-03-27 15:29
-24
PC TUYÊN QUANG GẶP MẶT CHIA TAY CÁN BỘ TRUYỀN THÔNG - QHCĐ NGHỈ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
Tổ chức gặp mặt chia tay CBCNV đến tuổi nghỉ hưu trí tại Công ty Điện lực Tuyên Quang từ lâu đã là một hoạt động văn hóa mamg tính tri ân, nghĩa tình, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, tin cậy, gần gũi, cởi mở giữa cấp trên, cấp dưới, giữa các thế hệ CBCNVC-người lao động, đồng thời ghi nhận, vinh danh quá trình làm việc, cống hiến của mỗi cá nhân CBCNV đối với sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Công ty Điện lực Tuyên Quang.
2019-02-27 15:46
-52
PC Tuyên Quang truyền đạt, huấn luyện cho 100% CBCNV Công ty về các nội dung văn hóa then chốt
Thực hiện kế hoạch các hoạt động VHDN của Công ty Điện lực Tuyên Quang. Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Công ty Điện lực Tuyên Quang tổ chức cho 100% CBCNV trong Công ty được học tập và đào tạo về các nội dung văn hóa then chốt như tầm nhìn; hệ thống giá trị cốt lõi; quy tắc ứng xử và hiểu được cơ bản các nội dung chương trình đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng Tổng công ty phát động.
2018-09-26 09:17
-206
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực tuyên quang
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực tuyên quang
2018-08-29 15:20
-234
ĐÀO TẠO PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG
Trong hai ngày 07 và 08/8/2018 Công ty Điện lực Tuyên Quang (PCTQ) đã phối hợp với Công ty Cổ phần tư vấn và đào tạo sao việt (VietStar Training and Consulting JSC) tổ chức khóa đào tạo “Phong cách lãnh đạo EVNNPC cho cán bộ chủ chốt của Công ty Điện lực Tuyên Quang” cho 57 cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đây là một nội dung trong hàng loạt các chương trình thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện lực Tuyên Quang
2018-08-13 09:12
-250
SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, SLOGAN CỦA EVNNPC
SLOGAN của EVNNPC
2018-07-13 15:23
-281
Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện