Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Tuyên Quang  -  Thursday, November 23, 2017
 
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
 
Đơn vị quản lý
Thời gian
Mã khách hàng
Tên khách hàng
*Nhập Tên khách hàng hoặc Mã khách hàng và nhấn Tra cứu
Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 14
STTBắt đầuKết thúcNội dung / Lý doTên đường dây, thiết bịPhạm vi ảnh hưởngSố KH  
Điện Lực Sơn Dương
1 7h30 : 27/11/201712h0 : 27/11/2017Sửa chữa thường xuyên : Thí nghiệm định kỳ, thay sứ vỡ đường dâyMáy cắt 375-E14.3Các cơ quan,doanh nghiệp và hộ sử dụng điện trên địa bàn các xã: Phúc Ứng, Tuân Lộ, Thanh Phát, Hợp Hòa, Thiện Kế, Ninh Lai, Sơn Nam Đại Phú : 17018PA12SDĐiện Lực Sơn Dương
Điện Lực Thành phố
2 15h0 : 03/12/201718h0 : 03/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu lèo tại vị trí cột 3/971TMVị trí tháo lèo cột 3 đến CD 41-9 km5-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 1, 2, 3, 4, 5, 17 xã Trung Môn; xóm Tân Sơn, Khuôn Lâm, Đồng Giàn, Làng Là, Đèo Hoa, Kim Sơn xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1603PA12TXĐiện Lực Thành phố
3 6h0 : 03/12/201718h0 : 03/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp chụp, xà, sứ, thay dây dẫn.Vị trí tháo lèo từ cột 3 đến TBA km 9 Thắng Quân-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 xã Trung Môn; xóm km 9, xóm Đồng Quân xã Thắng Quân; xóm Hoàng Pháp, Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1808PA12TXĐiện Lực Thành phố
4 6h0 : 03/12/20178h0 : 03/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo lèo tại vị trí cột 3/971TMVị trí tháo lèo cột 3 đến CD 41-9 km5-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 1, 2, 3, 4, 5, 17 xã Trung Môn; xóm Tân Sơn, Khuôn Lâm, Đồng Giàn, Làng Là, Đèo Hoa, Kim Sơn xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1603PA12TXĐiện Lực Thành phố
5 6h0 : 02/12/20178h0 : 02/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo lèo tại vị trí cột 3/971TMVị trí tháo lèo cột 3 đến CD 41-9 km5-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 1, 2, 3, 4, 5, 17 xã Trung Môn; xóm Tân Sơn, Khuôn Lâm, Đồng Giàn, Làng Là, Đèo Hoa, Kim Sơn xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1603PA12TXĐiện Lực Thành phố
6 6h0 : 02/12/201718h0 : 02/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp chụp, xà, sứ, thay dây dẫn.Vị trí tháo lèo từ cột 3 đến TBA km 9 Thắng Quân-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 xã Trung Môn; xóm km 9, xóm Đồng Quân xã Thắng Quân; xóm Hoàng Pháp, Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1808PA12TXĐiện Lực Thành phố
7 15h0 : 02/12/201718h0 : 02/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu lèo tại vị trí cột 3/971TMVị trí tháo lèo cột 3 đến CD 41-9 km5-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 1, 2, 3, 4, 5, 17 xã Trung Môn; xóm Tân Sơn, Khuôn Lâm, Đồng Giàn, Làng Là, Đèo Hoa, Kim Sơn xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1603PA12TXĐiện Lực Thành phố
8 6h0 : 01/12/201718h0 : 01/12/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp chụp, xà, sứ, thay dây dẫn.Vị trí tháo lèo từ cột 3 đến TBA km 9 Thắng Quân-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 xã Trung Môn; xóm km 9, xóm Đồng Quân xã Thắng Quân; xóm Hoàng Pháp, Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1808PA12TXĐiện Lực Thành phố
9 6h0 : 01/12/201718h0 : 01/12/2017Sửa chữa thường xuyên : Thay dây dẫnVị trí tháo lèo cột 3 đến CD 41-9 km5-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 1, 2, 3, 4, 5, 17 xã Trung Môn; xóm Tân Sơn, Khuôn Lâm, Đồng Giàn, Làng Là, Đèo Hoa, Kim Sơn xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1603PA12TXĐiện Lực Thành phố
10 6h0 : 29/11/201718h0 : 29/11/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp chụp, xà, sứ, thay dây dẫn.Vị trí tháo lèo từ cột 3 đến TBA km 9 Thắng Quân-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 xã Trung Môn; xóm km 9, xóm Đồng Quân xã Thắng Quân; xóm Hoàng Pháp, Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1808PA12TXĐiện Lực Thành phố
11 6h0 : 29/11/20178h0 : 29/11/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Tháo lèo tại vị trí cột 3/971TMVị trí tháo lèo cột 3 đến CD 41-9 km5-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 1, 2, 3, 4, 5, 17 xã Trung Môn; xóm Tân Sơn, Khuôn Lâm, Đồng Giàn, Làng Là, Đèo Hoa, Kim Sơn xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1603PA12TXĐiện Lực Thành phố
12 15h0 : 29/11/201718h0 : 29/11/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Đấu lèo tại vị trí cột 3/971TMVị trí tháo lèo cột 3 đến CD 41-9 km5-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 1, 2, 3, 4, 5, 17 xã Trung Môn; xóm Tân Sơn, Khuôn Lâm, Đồng Giàn, Làng Là, Đèo Hoa, Kim Sơn xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1603PA12TXĐiện Lực Thành phố
13 6h0 : 28/11/201718h0 : 28/11/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp chụp, xà, sứ, thay dây dẫn.Vị trí tháo lèo từ cột 3 đến TBA km 9 Thắng Quân-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 xã Trung Môn; xóm km 9, xóm Đồng Quân xã Thắng Quân; xóm Hoàng Pháp, Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1808PA12TXĐiện Lực Thành phố
14 6h0 : 28/11/201718h0 : 28/11/2017Sửa chữa lớn lưới trung áp : Lắp chụp, xà, sứ, thay dây dẫn.Vị trí tháo lèo cột 3 đến CD 41-9 km5-Lộ 971-TRUNG MÔNXóm 1, 2, 3, 4, 5, 17 xã Trung Môn; xóm Tân Sơn, Khuôn Lâm, Đồng Giàn, Làng Là, Đèo Hoa, Kim Sơn xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. : 1603PA12TXĐiện Lực Thành phố

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

 

                                    http://npc.com.vn/npc/    http://www.ictpc1.com.vn/forum/       

 

Lên Trên  |   Trang Chủ  |  Giới thiệu  |  Tiền Điện  |  Liên hệ  |  Góp Ý  |  Cắt Điện